تازه‌های آموزک

والدورف، مدرسه‌ای جهانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۷.۲۰
صدمین سالگرد پایه‌گذاری «مدرسه والدورف» در آلمان امسال صدمین سال پایه‌گذاری مدرسه والدورف در آلمان است. به این مناسبت،...
نگاهی به موضوع مشق شب، بخش دوم
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۷.۱۷
مشق شب علیه مشق شب سه ماه پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر جایگزینی تکالیف مهارت ورزی با مشق شب و شروع مناقشه...
مشکلات روزهای اول در کودکستان خانگی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۷.۱۵
پیش از آن‌که کودک با آسودگی به تفریح بپردازد و از گروه سرگرمی لذت ببرد با دو مانع بزرگ روبه‌رو است. نخست آن‌که باید با...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

مبانی نظری و روان شناختی الگوی مونته سوری
جوهر خدایی بشر باید بوسیله تعلیم و تربیت کشف و شکوفا شود و به سطح بالای آگاهی نائل شود. انسان باید آزادانه و آگاهانه از اصول الهی که در درون او وجود دارد اطاعت کند، مونته سوری قائل به این است که کودک انسان خلاقی است و از درون شکوفا می‌گردد. در نظریه...

تازه‌های کودک و زندگی

کودکان حلقه‌ی گم‌شده‌ی سبک زندگی تولید محور
در جامعه‌ای که بزرگان آن بر تولید ملی و فعالیت‌های تولیدی تاکید دارند و حتی نامگذاری سال‌ها با استفاده از چنین عناوینی صورت می‌گیرد زمینه‌های فکری و اجتماعی لازم در جهت گسترش تولید و تولیدمحوری باید از سنین کودکی در افراد ایجاد شوند. افرادی که در...