تازه‌های آموزک

تنبلی گوش کودکان، بخش پایانی
آزمون و ارزیابی تنبلی گوش  تابلوی بالینی تنبلی گوش ممکن است ظریف بوده و در آزمون‌های استاندارد شنوایی سنجی قابل کشف...
تنبلی گوش کودکان، بخش دوم
سبب شناسی تنبلی گوش کودکان در آغاز نظر بر این بود که تنبلی گوش نتیجه ارتباط ضعیف بین دو نیمکره مغز است (۱). با این وجود...
تنبلی گوش کودکان بخش نخست
تنبلی گوش چیست؟ تنبلی گوش زیر گروه تازهای از اختلال پردازش شنوایی است که با پردازش شنوایی غیر قرینه در گوش‌ها مشخص می‌...

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

آمادگی برای خواندن
آیا می دانستید که پیش از آغاز آموزش رسمی برای خواندن، پنج مهارت وجود دارد که کودک شما باید به آن ها مسلط شود؟ زیرا که این مهارت های آمادگی برای خواندن ، آن‌قدر دارای اهمیت هستند که ما به آن ها ۵ مهارت برتر می گوییم. با این که بخش قابل توجهی از...

تازه‌های کودک و زندگی

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان
پژوهشگران نشان داده‌اند که فقط کودکان بزرگتر از ۸ سال می‌توانند بدون همراه به خیابان بروند و مسئولانه رفتار کنند. این بدان معنی است که کودکان در این گروه سنی مناسب‌ترین و مستعدترین افرادی هستند که می‌توان به آنها فرهنگ مناسب ترافیک را آموخت. کودکان...
اهمیت ورزش در دوران کودکی
مدرسه طبیعت چارباغ (اصفهان

کتاب‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

چه و چه و چه یک بچه
نشانه ورزی با پوتی پان

کتاب‌های مرجع

تازه‌های روانشناسی رشد

تنبلی گوش کودکان، بخش پایانی
تنبلی گوش کودکان، بخش دوم
تنبلی گوش کودکان بخش نخست

تازه‌های روانشناسی رفتاری کودک و نوجوان

تازه‌های روانشناسی آموزش