تازه‌های آموزک

سیل با «کودک» چه می کند؟
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۱.۲۵
«مامان، مامان، خونه ی ما کدومه؟»  جملاتی که در ویدئویی مرتبط با سیل توسط کودکی از مادر پرسیده می شود. درون ذهن کودک چه...
رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۱.۲۱
کتاب رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری درصدد است که برای معلمان و مربیان نمایی منسجم و کامل از ماهیت مهارت شنیداری در...
آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، گفت‌وگو با زینب محمدیاری
تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۱۲.۱۵
یک مربی، یک تجربه گفت‌وگو با زینب محمدیاری، آموزگار و مربی آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان که اکنون در اردکان استان یزد...

کتاب‌های آموزک