تازه‌های آموزک

ویژگی‌های کودکان ۳ و ۴ ساله در گروه‌های سرگرمی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۲.۳۰
کودکان سه یا چهار ساله ویژگی‌هایی دارند که دانستن آن‌ها، مادر مسئول را در اداره گروه سرگرمی یاری می‌کند. در این جا...
تاریخچه فرفره
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۲.۲۱
به نظر می‌رسد انسان همواره مجذوب فرفره بوده است. او قدرت چرخاندن فرفره را دارد؛ و تا حدودی به علت توانایی فرفره برای سر...
مبانی نظری و روان شناختی الگوی مونته سوری
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۲.۱۸
جوهر خدایی بشر باید بوسیله تعلیم و تربیت کشف و شکوفا شود و به سطح بالای آگاهی نائل شود. انسان باید آزادانه و آگاهانه از...

کتاب‌های آموزک