تازه‌های آموزک

نوزادان ناشنوا و اشاره‌های کودکانه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۶.۲۳
اشاره‌های کودکانه، گونه‌ای اشاره‌های ساده است که برای شیرخواران در مرحله پیش‌کلامی انجام می‌شود. در این مرحله کودک نوپا...
روند آموزش دوره پیش ‌دبستانی از گذشته تا قرن جدید
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۶.۱۷
دوره پیش دبستانی، برنامه‌ای است که بر آموزش کودکان قبل از ورود به مدرسه و در حدود سن شش سالگی متمرکز است. سیستم آموزش  ...
به‌کارگیری زبان اشاره‌ کودکانه با خردسالان ناشنوا چه فایده‌هایی دارد؟
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۶.۱۰
به‌کارگیری زبان اشاره با کودکان کم‌شنوا، به تسریع رشد زبانی آنان کمک می‌کند و مهارت‌های پیش‌کلامی آنان را تقویت می‌کند...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

مبانی نظری و روان شناختی الگوی مونته سوری
جوهر خدایی بشر باید بوسیله تعلیم و تربیت کشف و شکوفا شود و به سطح بالای آگاهی نائل شود. انسان باید آزادانه و آگاهانه از اصول الهی که در درون او وجود دارد اطاعت کند، مونته سوری قائل به این است که کودک انسان خلاقی است و از درون شکوفا می‌گردد. در نظریه...

تازه‌های کودک و زندگی

کودکان حلقه‌ی گم‌شده‌ی سبک زندگی تولید محور
در جامعه‌ای که بزرگان آن بر تولید ملی و فعالیت‌های تولیدی تاکید دارند و حتی نامگذاری سال‌ها با استفاده از چنین عناوینی صورت می‌گیرد زمینه‌های فکری و اجتماعی لازم در جهت گسترش تولید و تولیدمحوری باید از سنین کودکی در افراد ایجاد شوند. افرادی که در...