تازه‌های آموزک

DysgraphiCoach، اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند برای کمک به خوانش‌پریشان در کشور مالزی، بخش نخست
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۱.۰۵
چکیده ناتوانی یا اختلالِ یادگیری «(learning disorder (LD»، به مشکل دریافت و پردازش اطلاعات و همچنین ذخیره‌سازی آن در...
کودکان؛ فراموش شدگانی در هجمه اخبار ناگوار
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۰.۲۹
این روزها همه ما از جنگ و ناامنی سخن می گوییم و اخبار ناگوار سیاسی و زیست محیطی داخل و خارجی را دنبال می‌کنیم و انتشار...
آیا فاجعه استرالیا، جهانیان را متوجه خطر تغییرات اقلیمی می‌کند؟
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۰.۲۵
هرچند استرالیا به گرمای سخت و طولانی عادت دارد، اما اینبار ماجرا فرق می‌کند. در واقع آنچه استرالیا - به ویژه نیوساوت...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

​آموزگاری در مدارس اشتاینر - والدورف همچون یادگیری است
Teaching as Learning in a Steiner Waldorf Setting «اهمیّت نقش آموزگاری در جایگاه عامل تغییری[۱] که ترویج‌گر مفاهمه و رواداری است، هرگز به اندازه امروز آشکار نبوده است. به‌نظر می‌رسد در سده بیست‌ویکم بیش از پیش، بر اهمیّت و حساسیت این نقش افزوده شود...

تازه‌های کودک و زندگی

کودکان؛ فراموش شدگانی در هجمه اخبار ناگوار
این روزها همه ما از جنگ و ناامنی سخن می گوییم و اخبار ناگوار سیاسی و زیست محیطی داخل و خارجی را دنبال می‌کنیم و انتشار می‌دهیم. همه در حال ابراز ترس‌ها و اضطراب‌های خود و ارائهٔ تحلیل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا روابط رو در روی انسانی هستیم. ما...