تازه‌های آموزک

کودکان نابینا
تاریخ انتشار 1396.06.29
قبل از خواندن این مطلب تبیین و ترسیم تفکری بینا برای کودکان نابینا - بخش دوم را مطالعه کنید. ۶. فلسفه برای کودکان...
کودکان نابینا
تاریخ انتشار 1396.06.28
قبل از خواندن این مطلب تبیین و ترسیم تفکری بینا برای کودکان نابینا - بخش نخست را مطالعه کنید. ۳. تفکر، فرایندی بینا اهل...
تبیین و ترسیم تفکری بینا برای کودکان نابینا - بخش نخست
تاریخ انتشار 1396.06.20
چکیده تفکر قوه‌ای از استعدادهای ذاتی بشر است که به وی توانایی می‌دهد پیرامون مسائل گوناگون بیندیشد و با یاری آن، حقایق...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

پرسش‌های رایج درباره‌ی الفباورزی با کا‌کاکلاغه
الفباورزی یعنی چه؟ الفباورزی شناخت، آموزش و کار روی واج‌های الف‌بایی Phonemes به شیوه‌ای علمی و برپایه نظریه‌های زبان شناسی، روان‌شناسی رشد و سوادآموزی پایه به کودکان سال‌های پیش دبستان و سال نخست دبستان است. این روش نیز برآمده از مطالعات و پژوهش‌...

تازه‌های کودک و زندگی

ساخت تخته لمسی برای نوزادان و نوپایان
اینجا به شما نشان می­دهیم که چگونه خودتان یک تخته لمسی برای کودکانتان بسازید. من شما را تشویق می‌کنم که یکی از این‌ها بسازید، کوچولویتان عاشق آن خواهد شد! فراهم کردن زمینه برای تجربه­‌های غنی لمسی برای کودکانمان بسیار مهم است. ساختن این تخته لمسی...