تازه‌های آموزک

برنامه فلسفه برای کودکان و ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش اخر
تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۰۳.۲۳
۵. ویژگی خطاپذیرانگاری نظریات حاصل از تحقیق/ کندوکاو در پراگماتیسم رویکرد تحقیق پراگماتیستی به معرفت شک گرایانه نیست...
فلسفه-برای-کودکان-و-پراگماتیسم-دیویی-سوم
تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۰۳.۲۲
۳٫۳ مؤلفه سوم: رویکرد آموزشی پراگماتیسم کشف مجدد آرای ازپیش تعیین شده نیست در اینباره گلدینگ می‌گوید: خانم آدامز، مربی...
فلسفه-برای-کودکان-و-پراگماتیسم-دیویی-دوم
تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۰۳.۲۱
۳. رابطه برنامه فبک با پراگماتیسم دیویی با نظر به ماهیت کندوکاو/ تحقیق در اینجا می‌خواهیم آن دسته از مؤلفه‌های مربوط به...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

پرسش‌های رایج درباره‌ی الفباورزی با کا‌کاکلاغه
الفباورزی یعنی چه؟ الفباورزی شناخت، آموزش و کار روی واج‌های الف‌بایی Phonemes به شیوه‌ای علمی و برپایه نظریه‌های زبان شناسی، روان‌شناسی رشد و سوادآموزی پایه به کودکان سال‌های پیش دبستان و سال نخست دبستان است. این روش نیز برآمده از مطالعات و پژوهش‌...

تازه‌های کودک و زندگی

فعالیت چرخه زندگی قورباغه
اکثر دوزیستان مانند قورباغه در آب تخم گذاری می‌کنند. تخم‌های قورباغه به وسیله لایه ضخیمی از ماده ژلاتینی محافظت می شوند و در درون آن، نوزاد قورباغه رشد می‌کند. هنگامی که نوزاد سر از تخم بیرون می‌آورد، می تواند شنا کند و از دم بلندش استفاده نماید....