تازه‌های آموزک

تامی تایم (زمان قرار گرفتن نوزاد روی شکم)
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۱.۲۹
بهداشت مادر و نوزاد «شیرین ابراهیمی پارسا» از همکاران و مترجمان «کتابک» و «آموزک» است. او دانش‌آموخته مامایی، مترجمی...
روشنگر ایل و عشایر، محمد بهمن بیگی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۱.۲۷
«آبِ جیحون فرو نشست. ریگ آموی پرنیان شد. بوی جوی مولیان مدهوشم کرد! پا به رکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. به سوی...
فعالیت بازی با واژگان، بازی حافظه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۱۱.۲۶
درخلال انجام این فعالیت، کودکان به مرور خواندن واژگان را می‌آموزند. این فعالیت، از جمله فعالیت‌های سوادآموزی در رویکرد...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

​آموزگاری در مدارس اشتاینر - والدورف همچون یادگیری است
Teaching as Learning in a Steiner Waldorf Setting «اهمیّت نقش آموزگاری در جایگاه عامل تغییری[۱] که ترویج‌گر مفاهمه و رواداری است، هرگز به اندازه امروز آشکار نبوده است. به‌نظر می‌رسد در سده بیست‌ویکم بیش از پیش، بر اهمیّت و حساسیت این نقش افزوده شود...

تازه‌های کودک و زندگی

کودکان؛ فراموش شدگانی در هجمه اخبار ناگوار
این روزها همه ما از جنگ و ناامنی سخن می گوییم و اخبار ناگوار سیاسی و زیست محیطی داخل و خارجی را دنبال می‌کنیم و انتشار می‌دهیم. همه در حال ابراز ترس‌ها و اضطراب‌های خود و ارائهٔ تحلیل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا روابط رو در روی انسانی هستیم. ما...