تازه‌های آموزک

کودکان در عصر فراواقعیت‌ها
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۵.۰۷
در برخی روزها که با کودکان برای دیدن و لمس کردن حیوانات به «باغ نوازش» که محل نگهداری حیواناتی چون اسب و الاغ و گاو و...
 نیازهای اولیه کودک در کودکستان خانگی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۴.۲۹
توالت رفتن کودکان اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد بهتر است آن را در این جلسه مطرح نمایید، هر مادر باید برای سایر...
درس‌هایی از مدرسه طبیعت، مدرسه چه جاییست؟
تاریخ انتشار ۱۳۹۸.۰۴.۲۴
مدرسه چه جاییست؟  مدرسه محل درس است. اما روشن نیست که آیا مدرسه محل درس دادن است یا محل درس گرفتن نیز؟ شاید گفته شود که...

کتاب‌های آموزک

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

مبانی نظری و روان شناختی الگوی مونته سوری
جوهر خدایی بشر باید بوسیله تعلیم و تربیت کشف و شکوفا شود و به سطح بالای آگاهی نائل شود. انسان باید آزادانه و آگاهانه از اصول الهی که در درون او وجود دارد اطاعت کند، مونته سوری قائل به این است که کودک انسان خلاقی است و از درون شکوفا می‌گردد. در نظریه...

تازه‌های کودک و زندگی

کودکان در عصر فراواقعیت‌ها
در برخی روزها که با کودکان برای دیدن و لمس کردن حیوانات به «باغ نوازش» که محل نگهداری حیواناتی چون اسب و الاغ و گاو و مارال و .... است، می‌رویم شاهد آن هستم که گاهی کودکی در میان جمع با شگفتی انگشت اشاره‌اش را به یکی از حیوانات می‌گیرد و می‌گوید: «...