آموزش حرف ت به کودک + تصویر و ویدیو

برای آموزش حرف ت به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف ت استفاده شده‌است.این ابزارها در قالب روش‌هایی خلاق و آسان است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف ت را ساده‌تر به کودکان بیاموزند.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ت به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ت

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «ت» از گروه واک‌های هم‌آوای زبان‌دندانی و بسته است.واک بسته واکی است که نمی‌توان آن را کشید.هنگام رانش این واک، زبان به پشت دندان‌های پیشین بالا ساییده می‌شود.هنگام دمش واکی، تارآواها نمی‌لرزند، با رسیدن دمش به دهان، نوک و بخش پیشین زبان به پایه‌های دندان پیشین بالا و بیخ دندان می‌چسبد و سپس به بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش ت، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ت

آموزش حرف ت

روش دوم آموزش ت، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حرف ت استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ت اول تربچه یا ت اول تلفن    

آموزش حرف ت با اشیا

روش سوم آموزش ت، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبا ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش ت

آموزش ت

آموزش حرف ت

روش چهارم آموزش ت، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ت شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ت در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

اموزش حرف ت با شعر

آموزش حروف با ت

روش پنجم آموزش ت، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

آموزش حرف ت

اموزش ت با اشیا

جدول شکل‌های گوناگون حرف ت

«ت» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«تـ» چسبان اول مانند تاب

«ـتـ» چسبان میانی مانند تخته

«ـت» چسبان پایانی مانند ماست

«ت» ناچسبان پایانی مانند توت

نحوه نوشتن حرف ت

طرز نوشتن حرف ت

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ت

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ت برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف ت به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. آموزک به شما پیشنهاد می‌کند برای یادگیری بهتر حروف الفبای فارسی مطالعه این مقالات را از دست ندهید.

آموزش حرف ت از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
آموزش حرف ت می‌تواند از طریق شعر، نماکارت‌های با کیفیت، ویدیو آموزشی (کارتون) و داستان باشد. کودکان حق دارند از بهترین منابع آموزشی بهره‌مند شوند. آموزک با استفاده از روش‌های متفاوت حروف االفبای فارسی را آموزش داده است.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ت کمک می‌‌کند؟
آموزش صحیح حروف الفبای فارسی به کودکان امری ضروری و حیاتی است. والدین و آموزگاران برای دسترسی به آموزش‌های نوین و خلاقانه می‌توانند این مقاله را مطالعه کنند.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 04/24/2021 - 12:01