آموزش حرف و با صدای اُ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف «خو» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «خو» در آن‌ها وجود دارد.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

آموزش صدای و با صدای اُ

« -ُ » در واژه مانند خورشید، نوک و ... یکی از ریخت‌های نویسه فارسی است که نوسوادان را در شناخت و تفاوت بین این نویسه با «و دچار آشفتگی می‌کند. پس از دمش واکی کوتاه و لرزش تارآواها، زبان به پس کشیده و به سبب گرد و نیم‌بسته بودن لب‌ها دمش به دیواره‌های دهان می‌خورد و بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش و با صدای اُ در واژه، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی و با صدای اُ

اموزش حرف خو

 

روش دوم آموزش و با صدای اُ در واژه ، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حرف خو استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً و با صدای اُ در واژه مانند نخود، خودکار و موج و...

آموزش حروف الفبا

اموزش الفبا به کودکان

آموزش حرف خو

روش سوم آموزش ه در پایان واژه ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حروف الفبای فارسی استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش الفبای فارسی

اموزش حروف الفبای فارسی

جدول شکل‌های گوناگون و با صدای اُ در واژه

نحوه نوشتار حرف خو به دو گونه چسبان مانند «حوله» و ناچسبان مانند «دوچرخه» نوشته می‌شود.

آموزش و

اموزش حرف و

تصویرگر:

  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 05/24/2021 - 10:28