آموزش نشانه تشدید _ّ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش نشانه تشدید با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که نشانه تشدید در آن‌ها آمده است مانند تشدید در واژه ذرّه‌بین و ارّه.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش نشانه تشدید به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای تشدید -ّ

تشدید که با این نشانه «ـ ّ» در زبان فارسی نمایش داده می‌شود، به شکل «درنگ» در واژه‌هایی مانند لپّه وجود دارد و از پایه با آن‌چه در زبان عربی رانده می‌شود متفاوت است. این برنشان در حقیقت ویژه واژگان عربی است و فارسی‌زبان‌ها نمی‌توانند این ویژگی را به همان شدتی که عرب‌ها بر زبان می‌رانند بر زبان برانند.

روش نخست آموزش تشدید -ّ در واژه، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی تشدید

نشانه تشدید

روش دوم آموزش نشانه تشدید -ّ در واژه، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف الفبا استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً تشدید دردر واژه‌هایی مانند مانند مربّا و اَرَه و...

آموزش نشلنه تشدید

جایگیری نشانه تشدید

روش سوم آموزش نشانه تشدید -ّ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

سومین روش آموزش حروف الفبا به کودکان استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش حروف الفبا

آموزش نشانه تشدید با اشیا

تصویرگران:

  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش نشانه تشدید برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
سایت آموزک، با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه نامه چیستانی- تصویری این مقاله را نوشته شده است. کودکان می‌توانند با ساده‌ترین روش‌ها حروف الفبای فارسی را آموزش ببینند. مطالعه مقاله آموزش نشانه تشدید را از دست ندهید.

آموزش نشانه تشدید از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
کودکان دوست دارند با بازی، شعر، داستان و ویدیو (کارتون) مطالب آموزشی را یاد بگیرند. در این مقاله سعی کردیم با استفاده از منابع معتبر آموزشی روش‌های خلاقانه‌ای را برای آموزش نشانه تشدید در اختیارتان قرار دهیم.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش نشانه تشدید کمک می‌‌کند؟
دغدغه اصلی آموزگاران و والدین کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی آموزش اصولی حروف الفبای فارسی است. در این مقاله با استفاده از شعر، بازی، داستان و .. سعی کرده‌ایم کودکان را برای یادگیری حروف الفبا مشتاق‌تر کنیم. 
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 06/05/2021 - 15:41