آموزش حرف ذ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ذ با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ذ در آن‌ها آمده است مانند ذره‌بین و شعرهایی که حرف ذ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ذ به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ذ

در زبان فارسی کنونی، هیچ تفاوتی میان رانش این واک با واک (ز) نیست. اما در زبان عربی، این واک یکی از حرف‌های زبان عربی نیز هست و نام آن نیز (ذال) است.

ذ یکی از واک‌های کهن ایرانی است که در زبان عربی هم وجود دارد. این واک درزبان فارسی ارزش آوایی ندارد اما در زبان عربی نوک‌زبانی و بالادندانی رانده می‌شود.

روش نخست آموزش ذ، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ذ

صدای حرف ذ

روش دوم آموزش ذ، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف ذ استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ذ اول ذرت یا ذ اول ذره‌بین.

آموزش حرف ذ

آموزش حرف ذ

روش سوم آموزش ذ، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبا ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه  و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

آموزش حروف الفبا

 

آموزش الفبای فارسی

آموزش حرف ذ

روش چهارم آموزش ذ، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش الفبای فارسی به کودکان استفاده از شعر است. مثلاً برای آموزش حرف ذ شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ذ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ذ با شعر

شعر با حرف ذ

روش پنجم آموزش ذ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف ذ استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

آموزش حرف ذ

آموزش حرف ذ

جدول شکل‌های گوناگون حرف ذ

ریخت نویسه حرف ذ در آغاز واژه‌ها ناچسبان مانند ذرت و در میان واژه‌ها چسبان و ناچسبان مانند غذا و آذرخش و در پایان واژه‌ها نیز به ریخت چسبان مانند لذیذ دیده می‌شود.

شکل نوشتن حرف ذ

نحوه نوشتن حرف ذ

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ذ

این ویدیوی آموزشی حرف ذ بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ذ برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف ذ به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی‌ها نیاز به منبعی معتبر دارند تا حروف الفبای فارسی را آموزش ببینند. آموزک پیشنهاد می‌کند مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

آموزش حرف ذ از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
آموزگاران و والدین همیشه به دنبال معتبرترین منابع آموزشی برای یادگیری حروف الفبای فارسی می‌گردند. در این مقاله با استفاده از شعر، چیستان، نماکارت، ویدیو آموزشی (کارتون)، داستان حرف ذ را به کودکان آموزش می‌دهد. 

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ذ کمک می‌‌کند؟
یادگیری حروف الفبای فارسی یکی از ضروری‌ترین مسائلی است که کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی درگیرش هستند. این مقاله به شما کمک می‌کند که حرف ذ را با روش‌های خلاقانه به کودکان آموزش دهید.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 05/26/2021 - 15:05