آموزش حرف ش به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ش با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان ملموس هستند، تصاویری از شال و شتر و شامپانزه و... همراه با شعرهایی که حرف ش در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

استفاده از چیستان‌‌هایی از حرف ش که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ش به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ش

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «ش» یکی از هم‌آواهای سایشی پاشیده است که هنگام رانش آن بر زبان آوایی تفش مانند از آن به گوش می‌رسد. هنگام دمش واکی تارآواها نمی‌لرزند و در فضای دهان، بخشی از زبان به پیش‌کام می‌چسبد و دمش با خوردن به پشت دندان‌های پیشین بالا به بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش ش، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ش

آموزش حرف ش

روش دوم آموزش حرف ش، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف الفبا به کودکان استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ش اول شامپانزه یا ش اول شلغم.

اموزش حرف ش با عکس

اموزش حرف ش با عکس

روش سوم آموزش ش، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبا به روش لوباخ است. این روش ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش حروف به روش لوباخ

اموزش به روش لوباخ

آموزش حرف ش

روش چهارم آموزش ش، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش حرف شین استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ش شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ش در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

حرف شین

شعر با حرف ش

روش پنجم آموزش حرف ش، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

حرف شین

حرف شین

جدول شکل‌های گوناگون واک ش

«ش» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«شـ» چسبان اول مانند شیپور

«ـشـ» چسبان میانی مانند نشان

«ـش» چسبان پایانی مانند آتش

«ش» ناچسبان پایانی مانند موش

نحوه نوشتن حرف شین

طرز نوشتن حرف ش

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ش

این ویدیوی آموزشی حرف ش بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ش برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
سایت آموزک، با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه نامه چیستانی- تصویری این مقاله را نوشته شده است. ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های آموزشی حرف ش برای کودکان را می‌توانید در این مقاله مطالعه کنید.

آموزش حرف ش از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
کودکان دوست دارند با بازی، شعر، داستان و ویدیو (کارتون) مطالب آموزشی را یاد بگیرند. در این مقاله سعی کردیم با استفاده از منابع معتبر آموزشی روش‌های خلاقانه‌ای را برای آموزش حرف ش قرار دهیم.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ش کمک می‌‌کند؟
آموزش حروف الفبا یکی از مهم‌ترین مسائل برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌هاست. آموزگاران و والدین با خواندن مقاله آموزش حرف ش به کودکان می‌توانند به روش‌های آموزشی معتبر دست پیدا کنند.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 05/10/2021 - 13:13