آموزش حرف ف به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ف با شعرهای کودکانه و تصاویری از جانوران و میوه‌هایی که با حرف ف آغاز شده‌اند مانند فیل و فلفل و شعرهایی که حرف ف در آن‌ها بیشتر تکرار شده است، با خواندن آن‌ها یادگیری حرف ف برای کودک آسان‌تر می‌شود.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ف به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ف

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «ف» از گروه هم‌آوای سایشی است. هنگام رانش آن دندان‌های بالا روی لب پایین خورده می‌شود و چون دمش واکی در راه کام به پشت دندان‌ها می‌خورد از گروه واک‌های تنگ‌نایی هم هست.

روش نخست آموزش حرف ف، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ف

آموزش صدای ف

روش دوم آموزش حرف ف، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حرف ف استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ف اول فندوق یا ف اول فُک.

آموزش حرف ف

آموزش حرف ف با عکس

روش سوم آموزش حرف ف، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبای فارسی ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش به روش لوباخ

آموزش به روش لوباخ

آموزش به روش لوباخ

روش چهارم آموزش حرف ف، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش حروف الفبا استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ف شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ف در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

اموزش حروف الفبا

اموزش حرف ف با شعر

روش پنجم آموزش حرف ف، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف ف استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

آموزش حرف ف با اشیا

آموزش حرف ف با اشیا

جدول شکل‌های گوناگون واک ف

«ف» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«فـ» چسبان اول مانند فرفره

«ـفـ» چسبان میانی مانند کفش

«ـف» چسبان پایانی مانند کیف

«ف» ناچسبان پایانی مانند برف

نحوه نوشتار حرف ف

طرز نوشتن حرف ف

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ف

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ف برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف ف به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

آموزش حرف ف از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
آموزش حرف ف به کودکان می‌تواند از طریق شعر، نماکارت، ویدیو آموزشی (کارتون) و داستان باشد. در مقاله آموزش حرف ف به کودکان از تمامی روش‌های آموزشی نوین استفاده شده است. با مطالعه این مقاله می‌توانید به این روش‌های آموزشی دسترسی پیدا کنید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ف کمک می‌‌کند؟
یادگیری حروف الفبای فارسی برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اول دبستان بسیار امری ضروری است. کودکان حق دارند از بهترین و جدیدترین منابع آموزشی بهره‌مند شوند. مطالعه مقاله آموزش حرف ف به کودکان را از دست ندهید.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on س., 05/11/2021 - 16:28