آموزش حرف او به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف «او» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «او» در آن‌ها وجود دارد. مانند گردو و ابرو و...

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف او به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای او

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «او» که یکی از خودآواهای بلند فارسی است و از گروه واک‌هایی است که زبان هنگام رانش آن به بخش پسین دهان کشیده و لب‌ها نیز گرد می‌شود. پس از دمش واکی بلند و کشیده و لرزش تارآواها، زبان در میانه دهان به پس کشیده می‌شود و نوک آن به جمع شدن گرایش دارد.

روش نخست آموزش او، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی او

آموزش حرف او

روش دوم آموزش او، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش این حرف استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً او در کلمه گردو یا او در کلمه ابرو

اموزش حرف او

حرف او

روش سوم آموزش او، استفاده از روش لوباخ

سومین روش خلاقانه آموزش حرف او ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش حروف به روش لوباخ

اموزش حرف او به روش لوباخ

روش چهارم آموزش او، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش حروف الفبا استفاده از شعر برای کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف او شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف او در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

شعر برای اموزش حرف او

اموزش او با شعر

روش پنجم آموزش او، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش او

آموزش حروف

جدول شکل‌های گوناگون حرف او

نویسه این واک به ریخت‌های:

«او» اول ناچسبان مانند اوستا

«و» چسبان میانی مانند مو

«او» ناچسبان پایانی مانند ابرو

نحوه نوشتار حرف او

نحوه نوشتار حرف او

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف او

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

راحت‌ترین روش آموزش حرف او برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف او به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. اگر دنبال منبع خوب آموزشی هستید خواندن این مقاله را آموزک به شما پیشنهاد می‌کند.

آموزش حرف او از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
اگر آموزش از طریق شعر، نماکارت‌های با کیفیت، ویدیو‌های آموزشی (کارتون) و داستان باشد، کودک درک بهتری از مطالبی که یاد می‌گیرد خواهد داشت. با روش‌های خلاقانه به کودکان حروف الفبای فارسی را آموزش دهید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف او کمک می‌‌کند؟
والدین و آموزگاران برای آموزش حروف الفبای فارسی باید به بهترین و معتبرترین منابع آموزشی دسترسی داشته باشند. در این مقاله به آموزش حرف او پرداخته‌ شده است. شما می‌توانید با مطالعه این مقاله به کودک خود در این زمینه کمک کنید.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ی., 04/25/2021 - 12:19