آموزش حرف غ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف غ با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان ملموس هستند.

تصاویری از غاز و غلتک و غنچه و..  همراه با شعرهایی که حرف غ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

چیستان‌ واژه‌هایی از حرف غ  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف غ به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای غ

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه « غ» از گروه هم‌آوای فارسی است و رانش‌گاه آن نرم‌کام است.

هنگام دمش واکی، تارآواها می‌لرزند و با رسیدن به فضای دهان، تنه زبان به نرم‌کام یا بخش پسین‌کام می‌چسبد و راه آن را می‌بندد و دمش با فشار راه بسته را باز و بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش حرف غ، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی غ

آموزش صدای غ

روش دوم آموزش حرف غ، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف الفبا استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً غ اول غاز یا غ اول غلتک.

آموزش حرف غ

آموزش غین

روش سوم آموزش حرف غ، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبای فارسی ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

آموزش حزف غ

آموزش حرف غ با عکس

روش لوباخ

روش چهارم آموزش غ، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف غ شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف غ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف غ

آموزش حروفا لفبای فارسی

روش پنجم آموزش حرف غ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف غ استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش حرف غ

آموزش حرف غ با عکس

جدول شکل‌های گوناگون حرف غ

«غ» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«غـ» چسبان اول مانند غنچه

«ـغـ» چسبان میانی مانند بغل

«ـغ» چسبان پایانی مانند جیغ

«غ» ناچسبان پایانی مانند باغ

نحوه نوشتار حرف غ

اموزش دیکته حرف غ

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف غ

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

آسان‌ترین روش آموزش حرف غ برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
در این مقاله با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های آموزشی حرف غ برای کودکان را می‌توانید در این مقاله مطالعه کنید.

آموزش حرف غ از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
آموزش حرف غ می‌تواند از طریق شعر، نماکارت، ویدیو آموزشی (کارتون) و داستان باشد. برای استفاده از این منابع باکیفیت آموزشی پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف غ کمک می‌‌کند؟
آموزش حروف الفبا برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اول دبستان نقش بسیار کلیدی دارد. این مقاله به شما کمک می‌کند با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی به کودک خود حرف غ را آموزش دهید. 
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ی., 05/23/2021 - 17:03