آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان

در آموزک آموزش حروف الفبای فارسی با روش‌هایی خلاق و کودک‌محور معرفی می‌شود. تصاویر، شعرها و چیستان‌های به کار گرفته شده در این روش‌ها، مناسب کودک است و بهره‌گیری از آن‌ها یادگیری حروف الفبا را برایش آسان می‌کند.

از سویی با توجه به اینکه حافظه تصویری نقشی مؤثر در یادگیری حروف الفبا دارد؛ از تصاویر کودکانه‌ی حروف به‌گونه‌ای استفاده شده است که حرف موردنظر به شکل آن کلمه درآمده است. در حقیقت با این روش یادگیری نویسه حروف برای کودک آسان‌تر می‌شود.

آموزگاران در کلاس درس و والدین در خانه می‌توانند به‌وسیله این روش‌های خلاق، آموزش الفبای فارسی به کودک را سرعت بخشند.

آ، او، ای، اَ، اُ، اِ، الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی

آ - ب - ن - د - ر - اَ - م - س - ت - او - ای - ز - ک - اُ - پ - و - اِ - ه در پایان واژه - ش - ف - خ - چ - ی - گ - ج - ه - ل - ژ - غ - و با صدای اُ - خوا - ذ - ث - ق - ص - ض - ط - ظ - ع - ح - تشدید _ّ

۴۱ سند پیدا شد.
آموزش حرف آ به کودکان
آموزش حرف ب به کودکان
آموزش حرف ن به کودک
آموزش حرف د به کودک
آموزش حرف ر
آموزش حرف اَ به کودکان
آموزش حرف م به کودک
آموزش حرف س به کودک
آموزش حرف ت به کودک
آموزش حرف او به کودک
آموزش حرف ای به کودک
آموزش حرف ز به کودک
آموزش حرف ک به کودک
آموزش حرف اُ به کودک
آموزش حرف پ به کودک
آموزش حرف و به کودک
آموزش حرف اِ به کودک
آموزش حرف ه در پایان واژه به کودک
آموزش حرف ش به کودک
آموزش حرف ف به کودک
آموزش حرف خ به کودک
آموزش حرف چ به کودک
آموزش حرف ی به کودک
آموزش حرف گ به کودک
آموزش حرف ج به کودک
آموزش حرف ه به کودک
آموزش حرف ل به کودک
آموزش حرف ژ به کودک
آموزش حرف غ به کودک
آموزش حرف و با صدای اُ به کودک
آموزش حرف خوا به کودک
آموزش حرف ذ
آموزش حرف ث به کودک
آموزش حرف ق به کودک
آموزش حرف ص به کودک
آموزش حرف ض به کودک
آموزش حرف ط به کودک
آموزش حرف ظ به کودک
آموزش حرف ع به کودک
آموزش حرف ح به کودک
آموزش تشدید _ّ  به کودک

عضویت در کانال تلگرام