آموزش حرف ه به کودک + تصویر و ویدیو

در این‌جا روش‌هایی خلاق و کودکانه برای آموزش حرف ه به کودکان معرفی می‌شود ، در این روش‌ها از تصاویر و شعرهایی کودک‌محور استفاده می‌شود تا والدین و آموزگاران بتوانند به آسانی از آن‌ها برای آموزش کودکان بهره گیرند.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ه به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ه

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «ه» از گروه واک‌های هم‌آوای فارسی و رانش‌گاه آن از گلو است.هنگام دمش واکی، تارآواها نمی‌لرزند و با رسیدن به فضای دهان، تنها راه دهان کی بسته می‌شود و به گونه‌ای از فضای نی مانند به بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش ه، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ه

آموزش ساده حرف ه

روش دوم آموزش ه، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف الفبا برای کودکان استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ه اول هویج یا ه اول هندوانه.

آموزش حرف ه با اشیا

آموزش حرف ه با میوه

روش سوم آموزش ه، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبا ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

آموزش حروف به روش لوباخ

روش لوباخ

روش لوباخ

روش چهارم آموزش ه، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ه شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ه در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ه با شعر

آموزش حرف ه با شعر

روش پنجم آموزش گ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف ه استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

آموزش حرف ه

آموزش حرف ه

جدول شکل‌های گوناگون حرف ه

«ه» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«هـ» چسبان اول مانند هسته

«ـهـ» چسبان میانی مانند مهتاب

«ـه» چسبان پایانی مانند به

«ه» ناچسبان پایانی مانند کوه

طرز نوشتار حرف ه

دیکته حرف ه

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

 صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ه

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ه برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف ه به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. آموزک به شما پیشنهاد می‌کند مطالعه این مقاله را از دست ندهید. 

آموزش حرف ه از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان می‌تواند از طریق روش‌های خلاقانه و نوین باشد مانند: استفاده از شعر، نماکارت‌های با کیفیت، ویدیو آموزشی (کارتون)، داستان و .... کودکان حق دارند از جدیدترین و بهترین منابع آموزشی بهره‌مند شوند. برای آموزش حرف ه به کودکان این مقاله را مطالعه فرمایید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ه کمک می‌‌کند؟
معلمان و والدین همیشه دنبال بهترین و جدیدترین منابع آموزشی هستند تا بتوانند به کودکان با ساده‌ترین و مبتکرانه‌ترین روش‌ها، حروف الفبای فارسی را یاد دهند. کودکان حق دارند از منابع معتبری استفاده کنند و آموزش ببینند.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 05/19/2021 - 15:27