آموزش حرف ک به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ک با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان آشنا هستند،استفاده از واژه‌های چیستانی از حرف ک که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

به همراه تصاویری ازکدو و کفش و شعرهایی که حرف ک در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

 

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف ک به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای ک

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه « ک» از گروه هم‌آواهای فارسی و پس‌کامی است و هنگام رانش آن به سبب بسته شدن راه کام با زبان نمی‌توان آن را کشش داد.هنگام دمش واکی، تارآواها نمی‌لرزند، پس از رسیدن به فضای دهان، تنه زبان به پس کام می‌چسبد و دمش با فشار راه خود را باز و بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش ک، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ک

آموزش حرف ک

روش دوم آموزش ک، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حرف ک استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ک اول کدو یا ک اول کفش

آموزش حرف ک با اشیا

اموزش حرف ک

روش سوم آموزش ک، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حرف ک ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش حرف ک به روش لوباخ

اموزش حرف ک به روش لوباخ

کبریت

روش چهارم آموزش ک، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش آموزش الفبای فارسی به کودکان پیش‌دبستانی استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ک شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ک در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

اموزش حرف ک با شعر

اموزش حرف ک با شعر

روش پنجم آموزش ک، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش حرف ک با اشیا

آموزش حرف ک با اشیا

جدول شکل‌های گوناگون حرف ک

«ک» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«کـ» چسبان اول مانند کودک

«ـکـ» چسبان میانی مانند نمکدان

«ـک» چسبان پایانی مانند کوچک

«ک» ناچسبان پایانی مانند بادبادک

طرز نوشتار حرف ک

نحوه نوشتن حرف ک

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ک

این ویدیو بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف ک برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف ک به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. این مقاله به کودک شما کمک می‌کند با استفاده از بهترین منابع آموزشی حروف الفبای فارسی را آموزش ببینند.

آموزش حرف ک از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
اگر آموزش همراه شعر، نماکارت، ویدیو آموزشی (کارتون)، چیستان، قصه همراه باشد‏‏، کودک اشتیاق بیشتری برای یادگیری حروف الفبای فارسی پیدا می‌کند. آموزش حرف ک را در این مقاله مطالعه کنید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف ک کمک می‌‌کند؟
آموزگاران و والدین با استفاده از روش‌های خلاقانه می‌توانند حروف الفبای فارسی را به کودکان آموزش دهند. این مقاله به کودک شما کمک خواهد کرد که با علاقه بیشتری حرف ک را آموزش دهید.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 04/28/2021 - 13:13