آموزش الفبای فارسی به کودکان

در این صفحه آموزش حروف الفبای فارسی با روش‌هایی خلاق و کودک‌محور معرفی می‌شود. تصاویر، شعرها و چیستان‌های به کار گرفته شده در این روش‌ها، مناسب کودک است و بهره‌گیری از آن‌ها یادگیری حروف الفبا را برایش آسان می‌کند.
از سویی با توجه به اینکه حافظه تصویری نقشی مؤثر در یادگیری حروف الفبا دارد؛ از تصاویر کودکانه‌ی حروف به‌گونه‌ای استفاده شده است که حرف موردنظر به شکل آن کلمه درآمده است. در حقیقت با این روش یادگیری نویسه حروف برای کودک آسان‌تر می‌شود.
آموزگاران در کلاس درس و والدین در خانه می‌توانند به‌وسیله این روش‌های خلاق، آموزش الفبای فارسی به کودک را سرعت بخشند.
آ، او، ای، اَ، اُ، اِ، الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی

۴۰ سند پیدا شد.
آموزش الفبا به کودکان

آموزش حرف آ به کودک

آموزش حرف آ با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان آشنا هستند،

تصاویری از آب‌پاش و آب‌نبات و آلبالو و..   به همراه شعرهایی که حرف آ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

استفاده از واژه‌های چیستانی از حرف آ  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش الفبا به کودکان

آموزش حرف ب به کودک

آموزش حرف ب با روش‌هایی خلاق و با استفاده از شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا و خوراکی‌هایی مانند بیل و ببر و بز و بادنجان که برای کودکان آشنا هستند.

آموزش حرف ن به کودک

آموزش حرف ن به کودک

آموزش حرف ن با شعرهای کودکانه و تصاویری از جانوران و میوه‌هایی که با حرف ن آغاز شده‌اند مانند نردبان و نهنگ و نان و شعرهایی که حرف ن در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و با خواندن آن‌ها یادگیری حرف ن برای کودک آسان‌تر می‌شود.

آموزش حرف د به کودک

آموزش حرف د به کودک

برای آموزش حرف د به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف د استفاده شده‌است.این ابزارها در قالب روش‌هایی خلاق و آسان است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف د را ساده‌تر به کودکان بیاموزند.

آموزش حرف ر به کودک

آموزش حرف ر به کودک

معلم‌ها و والدین می‌توانند برای آموزش حرف ر به کودکان از روش‌هایی خلاق و کودکانه بهره بگیرند تا با استفاده از تصاویر و شعرهایی که حرف ر در آن‌ها تکرار شده است یادگیری را برای کودکان آسان کنند. تصاویری ازرادیو و رنده و روباه که برای کودکان آشنا هستند به همراه شعرهایی که حرف ر در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف اَ به کودکان

آموزش حرف اَ به کودک

آموزش حرف «اَ » در واژگان با شعرها و تصاویر کودکانه.

استفاده از تصاویر واژگانی که حرف «اَ » در آن‌ها آمده‌است.

آموزش حرف م به کودک

آموزش حرف م به کودک

روش‌هایی که در این صفحه معرفی می‌شود رویکردهایی خلاقانه و کودک محور هستند، برای آموزش آسان حرف م به کودک.

ابزار استفاده از این روش‌ها تصاویر و اشعاری کودکانه هستند که حرف م در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و یادگیری را برای کودک ساده می‌سازند.

آموزش حرف س به کودک

آموزش حرف س به کودک

در این صفحه روش‌هایی خلاق و کودک محور برای آموزش آسان حرف س به کودکان آموزش داده می‌شود. در این روش‌ها با بهره گیری از تصاویر آشنا برای کودکان و حافظه تصویری آن‌ها یادگیری حروف الفبا را برای کودک آسان می‌نماییم.والدین و معلم‌ها نیز می‌توانند این روش‌ها را در آموزش‌های خود به کار گیرند.

آموزش حرف ت به کودک

آموزش حرف ت به کودک

برای آموزش حرف ت به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف ت استفاده شده‌است.این ابزارها در قالب روش‌هایی خلاق و آسان است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف ت را ساده‌تر به کودکان بیاموزند.

آموزش حرف او به کودک

آموزش حرف او به کودک

آموزش حرف «او» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «او» در آن‌ها وجود دارد. مانند گردو و ابرو و...

 

آموزش حرف ای به کودک

آموزش حرف ای به کودک

روش‌هایی خلاق برای آموزش حرف «ای» با شعرها و تصاویر کودکانه به کودک.

 با استفاده از تصاویر واژگانی که حرف «ای» در آن‌ها وجود دارد.

آموزش حرف ز به کودک

آموزش حرف ز به کودک

آموزش حرف ز با تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ز در آن‌ها آمده است مانندزنبور، زنگوله و... شعر و چیستان‌هایی که حرف ز در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ک به کودک

آموزش حرف ک به کودک

آموزش حرف ک با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان آشنا هستند،استفاده از واژه‌های چیستانی از حرف ک  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

به همراه تصاویری ازکدو و کفش و شعرهایی که حرف ک در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

 

آموزش حرف اُ به کودک

آموزش حرف اُ به کودک

آموزش حرف اُ با روش‌هایی خلاق و با استفاده از شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا و خوراکی‌هایی مانند اردک و اتومبیل که برای کودکان ملموس هستند.

آموزش حرف پ به کودک

آموزش حرف پ به کودک

برای آموزش حرف پ به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف پ استفاده شده‌است.این ابزارها در قالب روش‌هایی آسان و کودکانه است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف پ را ساده‌تر و خلاقانه‌تر به کودکان بیاموزند.

آموزش حرف و به کودک

آموزش حرف و به کودک

آموزش حرف و با شعرهای کودکانه و تصاویری که برای کودکان آشنا هستند، تصاویری  که حرف و در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و یادگیری را برای کودکان شیرین و آسان می‌کند و نیز استفاده از چیستان‌ واژه‌هایی از حرف و که به تقویت دایره واژگان کودک کمک می‌کند.

آموزش حرف اِ به کودک

آموزش حرف اِ به کودک

آموزش حرف «اِ» با شعرها و تصاویر کودکانه از واژگانی که اِ در آن‌ها آمده است و یادگیری را برای کودک آسان می‌کند.

آموزش حرف ه در پایان واژه به کودک

آموزش حرف ه در پایان واژه به کودک

آموزش حرف «ه» در پایان واژگان با شعرها و تصاویر کودکانه.

استفاده از تصاویر واژگانی که حرف «ه» با صدای اِ در پایان آن‌ها آمده‌است.

آموزش حرف ش به کودک

آموزش حرف ش به کودک

آموزش حرف ش با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان ملموس هستند،تصاویری از شال و شتر و شامپانزه و..  همراه با شعرهایی که حرف ش در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

استفاده از چیستان‌‌هایی از حرف ش  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش حرف ف به کودک

آموزش حرف ف به کودک

آموزش حرف ف با شعرهای کودکانه و تصاویری از جانوران و میوه‌هایی که با حرف ف آغاز شده‌اند مانند فیل و فلفل و شعرهایی که حرف ف در آن‌ها بیشتر تکرار شده است، با خواندن آن‌ها یادگیری حرف ف برای کودک آسان‌تر می‌شود.

آموزش حرف خ به کودک

آموزش حرف خ به کودک

برای آموزش حرف خ به کودکان می‌توان از روش‌هایی کودکانه و در عین حال خلاق بهره گرفت که در این صفحه به معرفی چگونگی استفاده از این روش‌ها با استفاده از تصاویر و شعرهای کودکانه می‌پردازیم،که این ابزارها یادگیری را برای کودک شیرین و آسان می‌کند.

آموزش حرف چ به کودک

آموزش حرف چ به کودک

برای آموزش حرف چ به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف چ استفاده شده‌است.این ابزارها در قالب روش‌هایی خلاق و آسان است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف چ را ساده‌تر به کودکان بیاموزند.

آموزش حرف ی به کودک

آموزش حرف ی به کودک

معلم‌ها و والدین می‌توانند برای آموزش حرف ی به کودکان از روش‌هایی خلاق و کودکانه بهره بگیرند تا با استفاده از تصاویر و شعرهایی که حرف ی در آن‌ها تکرار شده است یادگیری را برای کودکان آسان کنند.

آموزش حرف گ به کودک

آموزش حرف گ به کودک

برای آموزش حرف گ به کودک می‌توان از روش‌هایی خلاق و کودکانه بهره گرفت که در این صفحه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، با استفاده از تصاویر و شعرهایی که برای کودکان یادگیری حرف گ را آسان می‌سازند.

آموزش حرف ج به کودک

آموزش حرف ج به کودک

روش‌هایی که در این صفحه معرفی می‌شود رویکردهایی خلاقانه و کودک محور است، برای آموزش آسان حرف ج به کودک. ابزار استفاده از این روش‌ها تصاویر و اشعاری کودکانه هستند که یادگیری را برای کودک ساده می‌سازند.

آموزش حرف ه به کودک

آموزش حرف ه به کودک

در این‌جا روش‌هایی خلاق و کودکانه برای آموزش حرف ه به کودکان معرفی می‌شود ، در این روش‌ها از تصاویر و شعرهایی کودک‌محور استفاده می‌شود تا والدین و آموزگاران بتوانند به آسانی از آن‌ها برای آموزش کودکان بهره گیرند.

آموزش حرف ل به کودک

آموزش حرف ل به کودک

آموزش حرف ل با شعرهای کودکانه و تصاویری از جانوران و میوه‌هایی که با حرف ل آغاز شده‌اند مانند لاکپشت و لیمو و شعرهایی که حرف ل در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و با خواندن آن‌ها یادگیری حرف ل برای کودک آسان‌تر می‌شود.

آموزش حرف ژ به کودک

آموزش حرف ژ به کودک

آموزش حرف ژ با روش‌هایی خلاق و با استفاده از شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا و خوراکی‌هایی مانند ژله و ژاکت که برای کودکان ملموس هستند.

آموزش حرف غ به کودک

آموزش حرف غ به کودک

آموزش حرف غ با شعرهای کودکانه و تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان ملموس هستند.

تصاویری از غاز و غلتک و غنچه و..  همراه با شعرهایی که حرف غ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

چیستان‌ واژه‌هایی از حرف غ  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش حرف و با صدای اُ به کودک

آموزش حرف و با صدای اُ به کودک

آموزش حرف «خو» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «خو» در آن‌ها وجود دارد.

آموزش حرف خوا به کودک

آموزش حرف خوا به کودک

آموزش حرف «خوا» با شعرها و تصاویر کودکانه.

تصاویر واژگانی که حرف «خوا» در آن‌ها وجود دارد.

آموزش حرف ذ به کودک

آموزش حرف ذ با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ذ در آن‌ها آمده است مانند ذره‌بین و شعرهایی که حرف ذ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ث به کودک

آموزش حرف ث به کودک

آموزش حرف ث با شعرهای کودکانه و تصاویری که برای کودکان ملموس هستند، تصاویری  که حرف ث در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

چیستان‌ واژه‌هایی از حرف ث  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش حرف ق به کودک

آموزش حرف ق به کودک

آموزش  خلاقانه حرف ق با تصاویری از قاشق و قورباغه و قو و قالی به همراه با شعرهایی که حرف ق در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

همچنین چیستان‌های تصویری واژه‌هایی از حرف ق که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش حرف ص به کودک

آموزش حرف ص به کودک

آموزش  خلاقانه حرف ص همراه با شعرهایی که حرف ص در آن‌ها بیشتر تکرار شده است

استفاده از تصاویر صندوق، صندلی، صابون و... همراه با چیستان‌های تصویری که حرف ص در آن‌ها آمده‌است.

آموزش حرف ط به کودک

آموزش حرف ط به کودک

آموزش حرف ط با تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ط در آن‌ها آمده است مانند طوطی و شعر و چیستان‌هایی که حرف ط در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ظ به کودک

آموزش حرف ظ به کودک

استفاده از کلماتی که حرف ظ در آن‌ها بیش‌تر تکرار شده است برای آموزش حرف ظ مانند ظرف و ظرف‌شویی.

آموزش حرف ع به کودک

آموزش حرف ع به کودک

آموزش  خلاقانه حرف ع  با شعرهایی که حرف ع در آن‌ها بیشتر تکرار شده است

استفاده از تصاویر عینک، عصا و حیواناتی مثل عقاب و عنکبوت ، همراه با چیستان‌های تصویری واژه‌هایی که حرف ع در آن‌ها آمده‌است.

آموزش حرف ح به کودک

آموزش حرف ح به کودک

آموزش حرف غ با چیستان‌ واژه‌هایی از حرف ح  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است و شعرهایی کودکانه با تصاویری از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که برای کودکان ملموس هستند.

تصاویری از حوله و حلزون و حوض و...

آموزش تشدید _ّ  به کودک

آموزش نشانه تشدید _ّ به کودک

آموزش نشانه تشدید با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که تشدید در آن‌ها آمده است مانند تشدید در واژه ذرّه‌بین و ارّه.

عضویت در کانال تلگرام