مقاله‌ها و نوشته‌های فلسفه برای کودک

داستان فلسفی می‌تواند گستره معناپردازی‌های ذهن را با پرسش‌های اساسی توسعه دهد و تحلیل‌گری را تقویت کند. نویسنده با خلق فضاهای مختلف می‌تواند خواننده را بر سر سفره‌ای از «حیرت و معنا» بنشاند.
دوشنبه, ۷ آبان
چکیده هدف این مقاله بررسی جایگاه تفکر در مدارس و تأثیر تکنولوژی مدرن در ارتقای تفکر در مدارس است. لذا ابتدا برخی از نظریات معروف درباره تکنولوژی مدرن و تأثیر آنها بر زندگی و دیدگاه های مردم به اجمال…
سه شنبه, ۵ تیر
۵. ویژگی خطاپذیرانگاری نظریات حاصل از تحقیق/ کندوکاو در پراگماتیسم رویکرد تحقیق پراگماتیستی به معرفت شک گرایانه نیست بلکه خطاپذیرانگارانه است. خطاپذیرانگاری معادل نسبی گرایی نیست. خطاپذیرانگاری دلالت…
چهارشنبه, ۲۳ خرداد
۳٫۳ مؤلفه سوم: رویکرد آموزشی پراگماتیسم کشف مجدد آرای ازپیش تعیین شده نیست در اینباره گلدینگ می‌گوید: خانم آدامز، مربی پراگماتیست کلاس، شغلش را راهنمایی دانش آموزان به کشف دیدگاه‌ها یا آرای ازپیش…
سه شنبه, ۲۲ خرداد
۳. رابطه برنامه فبک با پراگماتیسم دیویی با نظر به ماهیت کندوکاو/ تحقیق در اینجا می‌خواهیم آن دسته از مؤلفه‌های مربوط به کندوکاو پراگماتیسم دیویی را بررسی کنیم که گفته می‌شود مبنای برنامه فبک و به…
دوشنبه, ۲۱ خرداد
چکیده در این مقاله میزان و نحوه تأثیرگذاری فلسفه پراگماتیسم در برنامه آموزش فلسفه به کودکان (فبک) ارزیابی می‌شود. این مطالعه با شیوه تحلیلی استنتاجی و عمدتاً در چهارچوب بررسی آرای کلینتون گلدینگ صورت…
شنبه, ۱۹ خرداد
ب) زیبایی شناسی در متون کلاسیک ادب فارسی یکی دیگر از موضوعات در مقوله ارزش شناسی بحث زیبایی شناسی است. سجادی اظهار می‌دارد که زیبایی شناسی با سلایق، ذائقه‌ها، و مطالعه زیبایی موجود در طبیعت و هنر و…
چهارشنبه, ۹ خرداد
چنین مسائل مهمی در فلسفه و سایر علوم بوده و هست، اما طرح آن بـرای همـه افـراد ممکن نیست. مگر با شـیوهای از جملـه کمـک گـرفتن از داسـتان. در ادامـه نمونـه داسـتان معرفت شناسانه که به مقوله شناخت…
سه شنبه, ۸ خرداد
در زبان فارسی آن بخش از آثار ادبی را که به شرح و نقل واقعه یا مجموعه‌ا‌ی از وقایع به هم پیوسته درباره اشخاص، اشیا یا دیگر موجودات می‌پردازد، داستان می گوینـد کـه معـادل عربـی آن قصـه، تمثیل، یا حکایت…
دوشنبه, ۷ خرداد
ه) داستان قلب زیبای بابور خلاصه داستان از زبان دختر نوجوانی بازگو می‌شود که با پدر و مادر خود به بندر لنگه رفته است. آن‌ها که در خانهٔ دوست پدر مهمان‌اند، دور هم جمع می‌شوند و دوست پدر، داستان کهور…
شنبه, ۵ خرداد
ب) داستان طبقه هفتم غربی ۴ خلاصه امیرعلی پسر نوجوانی است که برای پرستاری از پیرمرد بیماری استخدام می‌شود. او که بچهٔ یکی از روستاهای شمال کشور است، با ورود به آپارتمان پیرمرد، در تمام صحنه‌های داستان…
چهارشنبه, ۲ خرداد
ز) سؤالات تکمیلی درباره رشد اخلاقی اکنون پس از بررسی مختصر برخی از نظریه‌های موجود درباره رشد اخلاقی و کاربردی کردن آن‌ها در حوزه ادبیات داستانی، هنوز برخی سؤالات مهم در باب اخلاق و رابطه آن با…
سه شنبه, ۱ خرداد
ج) دیدگاه یادگیری اجتماعی و رشد شخصیت اخلاقی بر طبق دیدگاه یادگیری اجتماعی، یادگیری اصول اخلاقی منحصر به دوره خاصی از مراحل رشد نیست، بلکه رفتارهای اخلاقی مانند هر رفتار دیگری در تمام طول عمر قابل…
یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت
چکیده نظریه‌های روانشناختی درباه اخلاق عمدتا حول این سوالات شکل گرفته‌اند: چگونه، در چه سنی و با چه سازوکاری قوای اخلاقی کودک شکل می‌گیرند و توانایی‌های اخلاقی او تثبیت می‌شوند. بخش اول این نوشته به…
شنبه, ۲۹ اردیبهشت
۱۱.۸ فروتنی و تواضع عبارت است از آگاهی از جایگاه صحیح در زندگی، پذیرش نقاط ضعف و قوت بدون ترس از قضاوت دیگران، و دانستن اینکه ما بخشی کوچک از مجموعه‌ای بزرگ‌تریم و طبق قوانین کوانتومی بر کل اثرگذاریم…
چهارشنبه, ۵ اردیبهشت
۲.۸ خودانگیختگی خودانگیختگی را رهایی فرد از عقده‌های دوران کودکی، قضاوت‌ها و نفوذ دیگران، و آمادگی برای پاسخگویی در لحظه حال می‌دانند و درست برعکس به‌عادت‌زیستن و رفتارکردن مطابق الگوها و چهارچوب‌های…
شنبه, ۱ اردیبهشت
۶. امکان پرورش هوش معنوی ازدوران کودکی در زمینه رشد معنویت در کودکان، تحقیقات اندکی صورت گرفته است از جمله هلمینیاک پنج مرحله از رشد معنوی را مطرح کرد، اما در نظریه وی این مراحل از دوران نوجوانی شروع…
یکشنبه, ۲۶ فروردین
چکیده گسترش سریع فناوری در قـرن بیسـت و یکـم و رواج روزافـزون مشکلات بشری ما را بر آن می‌دارد که، بیش از هر چیـز، بـه آنچه بـه منزلـه دانـش در اختیار کودکان قرار می‌دهیم حساس شـویم و ایـن دانـش را…
چهارشنبه, ۱۵ فروردین
قبل از خواندن این مطلب بررسی نظریه ویگوتسکی از دیدگاه روان شناسی و ارتباط آن با مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان- بخش
چهارشنبه, ۴ بهمن
میانجی گری یکی از مفاهیم مهمی است که باید در نظریه ویگوتسکی به آن اشاره کرد، زیـرا درک چگونگی تکوین روندهای ذهنی بالاتر با تکیه بر این مفهوم امکان پذیر اسـت. میانجی گری یعنی به کارگیری ابزار یا…
سه شنبه, ۳ بهمن
در سال‌های اخیر با گرایش به رویکردهای سازندگی گرایی، دو موضوع در مطالعه زبـان مورد توجه قرار گرفته است. اول این که زبان عامل تجلی توانایی‌های شـناختی و عـاطفی برای پرداختن به جهان اطراف، به دیگران و…
یکشنبه, ۱ بهمن
مقاله حاضر پس از بررسی اجمالی برخی نظریه‌های موجود درباره رشد زبان کودک، ازجمله نظریه‌های رفتارگرا، فطری نگر، و نقش نگر به طور اخص دیدگاه ویگوتسکی درباره رشد زبان و تفکر و ارتباط آن‌ها با یک دیگر را…
دوشنبه, ۲۵ دی
«فلسفه برای کودکان» و بهبود همدلی هدف فلسفه برای کودکان تغییر ریشه‌ای در آموزش است، ازطریق تأکید بر نقش معلم در فعال سازی تفکر کودک، محوری بودن جایگاه کودک و یادگیری ازطریق کشف و آزمایش. بدین ترتیب…
سه شنبه, ۳۰ آبان
ضرورت برنامه‌های پیشگیرانه پدیده قلدری برای قلدر، قربانی، شاهدان، و فضای آموزشی زیان بخش است، بنابراین می‌توان گفت که وقوع خشونت در میان افراد کم سن و سال به مثابه‌ی یک مشکل خاص سلامت ملی مطرح است.…
دوشنبه, ۲۹ آبان
پرخاشگری ، درمیان واکنش‌های هیجانی، به دلیل پیامدهای فردی و اجتماعی‌اش توجه بسیاری از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود جلب کرده است.
چهارشنبه, ۲۴ آبان
۲-چگونگی وساطت هنر در برنامه‌ی آموزش تفکر فلسفی  هنر (اثر هنری)، هنرمند و مخاطب در مباحث فلسفی و زیبایی شناسانه، با توجه به تعریفی که ازآن‌ها به عمل می‌آید، می‌توانند با یکدیگر نسبت‌های مختلفی پیدا…
چهارشنبه, ۱۷ آبان
روش پژوهش  پژوهش پیش رو از نوع توصیفی تحلیلی است و در گروه پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد. این پژوهش با استناد به منابع نظری و تجربیات کارگاهی موجود در برنامه آموزش تفکـر فلسفی به کودکان به تعیین جایگاه…
سه شنبه, ۱۶ آبان
برنامه‌ی آموزش تفکر فلسفی به کودکان، فبک، برنامه‌ای درجهت بهبود تفکر کودکان است. پیش گامان این برنامه ادبیات را، به علت کارکردها و خصوصیات نهفته آن، مناسب‌ترین شیوه ارتباط با کودکان دانسته‌اند و این…
شنبه, ۱۳ آبان
نمونه‌های پیشنهادی ابزار و دستگاه‌های تعاملی برای عرضه مفاهیم مربوط به آموزش فلسفه به کودکان در این قسمت از  آموزش فلسفه به کودکانبه نمونه‌هایی از ابزارها و دستگاه‌هایی اشاره می‌شود که استفاده کودک…
سه شنبه, ۱۸ مهر