اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار نقشه‌های رسیدن به آینده‌ای پایدارتر و بهتر برای همه‌‌ی ماست. این اهداف به چالش‌هایی که با آن‌ها روبرو هستیم مانند فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط، صلح و عدالت می‌پردازند. هر ۱۷ هدف توسعه پایدار با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و برای این که هیچ‌کس از قلم نیفتد، مهم است که به همه‌ی اهداف توسعه پایدار رسیدگی کنیم. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر هدف، روی تصویر آن کلیک کنید.

اهداف توسعه پایدار نقشه‌های رسیدن به آینده‌ای پایدارتر و بهتر برای همه‌‌ی ماست. این اهداف به چالش‌هایی که با آن‌ها روبرو هستیم مانند فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط، صلح و عدالت می‌پردازند. هر ۱۷ هدف توسعه پایدار با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و برای این که هیچ‌کس از قلم نیفتد، مهم است که به همه‌ی اهداف توسعه پایدار رسیدگی کنیم. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر هدف، روی تصویر آن کلیک کنید.

عضویت در کانال تلگرام