آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان پیش دبستانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان پیش دبستانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

args['0'‎]);‎ print $current->description;‎ ?‎>
آموزش تشدید _ّ  به کودک

آموزش نشانه تشدید _ّ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش نشانه تشدید با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که نشانه تشدید در آن‌ها آمده است مانند تشدید در واژه ذرّه‌بین و ارّه.

آموزش حرف ع به کودک

آموزش حرف ع به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش  خلاقانه حرف ع  با شعرهایی که حرف ع در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

استفاده از تصاویر عینک، عصا و حیواناتی مثل عقاب و عنکبوت ، همراه با چیستان‌های تصویری واژه‌هایی که حرف ع در آن‌ها آمده‌است.

آموزش حرف ظ به کودک

آموزش حرف ظ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ظ با استفاده از کلماتی که حرف ظ در آن‌ها بیش‌تر تکرار شده است مانند ظرف و ظرف‌شویی.

آموزش حرف ط به کودک

آموزش حرف ط به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ط با تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ط در آن‌ها آمده است مانند طوطی و شعر و چیستان‌هایی که حرف ط در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ض به کودک

آموزش حرف ض به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ض با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ض در آن‌ها آمده است مانند ضبط صوت و شعرهایی که حرف ض در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف ث به کودک

آموزش حرف ث به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ث با شعرهای کودکانه و تصاویری که برای کودکان ملموس هستند، تصاویری  که حرف ث در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

چیستان‌ واژه‌هایی از حرف ث  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.

آموزش حرف ذ

آموزش حرف ذ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف ذ با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ذ در آن‌ها آمده است مانند ذره‌بین و شعرهایی که حرف ذ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف خوا به کودک

آموزش حرف خوا به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف «خوا» با شعرها و تصاویر کودکانه، به همراه تصاویر واژگانی که حرف «خوا» در آن‌ها وجود دارد.

آموزش حرف و با صدای اُ به کودک

آموزش حرف و با صدای اُ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف «خو» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «خو» در آن‌ها وجود دارد.

آموزش حرف اَ به کودکان

آموزش حرف اَ به کودک + تصویر و ویدیو

آموزش حرف اَ در واژگان با شعرها و تصاویر کودکانه.

استفاده از تصاویر واژگانی که حرف اَ در آن‌ها آمده‌است.

عضویت در کانال تلگرام