آموزش حروف الفبای فارسی با شعر

آموزش نشانه تشدید با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که نشانه تشدید در آن‌ها آمده است مانند تشدید در واژه ذرّه‌بین و ارّه.
شنبه, ۱۵ خرداد
آموزش  خلاقانه حرف ع  با شعرهایی که حرف ع در آن‌ها بیشتر تکرار شده است. استفاده از تصاویر عینک، عصا و حیواناتی مثل عقاب و عنکبوت ، همراه با چیستان‌های تصویری واژه‌هایی که حرف ع در آن‌ها آمده‌است.
شنبه, ۱۵ خرداد
آموزش حرف ظ با استفاده از کلماتی که حرف ظ در آن‌ها بیش‌تر تکرار شده است مانند ظرف و ظرف‌شویی.
چهارشنبه, ۱۲ خرداد
آموزش حرف ط با تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ط در آن‌ها آمده است مانند طوطی و شعر و چیستان‌هایی که حرف ط در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.
چهارشنبه, ۱۲ خرداد
آموزش حرف ض با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ض در آن‌ها آمده است مانند ضبط صوت و شعرهایی که حرف ض در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.
دوشنبه, ۱۰ خرداد
آموزش حرف ث با شعرهای کودکانه و تصاویری که برای کودکان ملموس هستند، تصاویری  که حرف ث در آن‌ها بیشتر تکرار شده است. چیستان‌ واژه‌هایی از حرف ث  که برای تقویت دایره واژگان کودک مناسب است.
شنبه, ۸ خرداد
آموزش حرف ذ با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که حرف ذ در آن‌ها آمده است مانند ذره‌بین و شعرهایی که حرف ذ در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.
چهارشنبه, ۵ خرداد
آموزش حرف «خوا» با شعرها و تصاویر کودکانه، به همراه تصاویر واژگانی که حرف «خوا» در آن‌ها وجود دارد.
دوشنبه, ۳ خرداد
آموزش حرف «خو» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «خو» در آن‌ها وجود دارد.
دوشنبه, ۳ خرداد
آموزش حرف اَ در واژگان با شعرها و تصاویر کودکانه. استفاده از تصاویر واژگانی که حرف اَ در آن‌ها آمده‌است.
دوشنبه, ۳۰ فروردین