نوشته‌های مرتبط با: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

معرفی کتاب دوستان خوب، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۱), معرفی کتاب دوستان خوب، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۱), معرفی کتاب دوستان خوب، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۱)

معرفی کتاب دوستان خوب، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۱)

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴), معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴), معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)

معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳), معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳), معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)

معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲), معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲), معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)

معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم

حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کتاب «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» نوشته دوبراوکا مالس، ایوانکا استریشویس و دیگران و ترجمه زهره قایینی و ویدا محمدی از انتشارت دفتر یونیسف کرواسی را منتشر کرده است. این کتاب راهنمایی است برای آموزش حقوق کودک به کودکان و نوجوانان.

کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستان

کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستان

کتاب «کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستانی» از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان

به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان

کتاب «به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان» با هدف روشن کردن برخی اصطلاحات پیچیده مونتسوری و به روز کردن نوشته‌های او نوشته شده است.

کلید یادگیری، آموزش کودکان سه تا هفت سال با رویکرد ویگوتسکی

کلید یادگیری، آموزش کودکان سه تا هفت سال با رویکرد ویگوتسکی

کتاب «کلید یادگیری» بر پایه مفاهیم لِو ویگوتسکی، یکی از نظریه پردازان تاثیرگذار سده بیستم، در زمینه آموزشِ سال‌های نخست، تدوین شده است. 

به کارگیری رویکرد های‌اسکوپ در سال های پیش دبستان

به کارگیری رویکرد های‌اسکوپ در سال های پیش دبستان

«به کارگیری رویکرد های‌اسکوپ در سال های پیش دبستان» از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است. 

رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی

کتاب رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی

کتاب رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

عضویت در کانال تلگرام