مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی
مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی
مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی
مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی
درباره کتاب

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی شامل چهار کتاب به نام‌های دوستان خوب، تا ده بشماریم، نه مثل هم، و نگاه من، شکل‌های من است. شخصیت‌های این کتاب‌ها از مجموعه‌ی شمارورزی لولوپی گرفته شده و کودکان را با مفاهیم ساده‌ی ریاضی آشنا می‌کند.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام