کتابچه خاطرات من از کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۹

«کتابچه خاطرات من از کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۹»، مجموعه فعالیت‌هایی برای ثبت خاطرات کودکان از زندگی در دوره‌ی قرنطینه‌ی خانگی بیماری کووید-۱۹ است.

بیان احساسات خود، مصاحبه با افراد خانواده، ثبت تجربه‌های مشترک و یافتن چیزهای کوچکی که خانواده را در کنار یکدیگر خوشحال نگه‌می‌دارند، بخشی از فعالیت‌های این کتابچه هستند. افزون بر یادگیری وقایع نگاری، این فعالیت‌ها به کودک کمک می‌کنند، تجربه‌ی غیر منتظره‌ی در خانه ماندن را با نوشتن و نقاشی کشیدن در ذهن خود سامان دهد.

اگر به چاپ‌گر دسترسی ندارید، فعالیت‌ها را شبیه آن‌چه در هر صفحه از این فایل می‌بینید روی کاغذ سفید، یادداشت کنید و در اختیار کودک قرار دهید. اگر کودک خواندن و نوشتن نمی‌داند، درباره‌‌ی فعالیت با او گفت‌وگو کنید و از او بخواهید درباره‌ی آن موضوع نقاشی بکشد. در پایان، نوشته‌ها و نقاشی‌ها را به شکل یک کتابچه درآورید.

انیمیشن آشنایی کودکان با ویروس کورونا، تیم و موبی

کتابچه‌ی آشنایی کودکان با ویروس کرونا

انیمیشن آشنایی کودکان با ویروس کرونا توسط دکتر بیناکس

کتابچه راهنمای کنجکاوانه‌ی ویروس کرونا برای بچه‌های شجاع

کودکان کرونازده

کتاب هانا، قهرمان ما

کتاب ویروس کرونا و پرسش‌ها و نگرانی‌های من

کتاب قهرمان من تویی

در تنش‌های تروما، ساحل امن من باشید

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on پ., 04/30/2020 - 09:41