روانشناسان رشد و آموزش در ایران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روانشناسان رشد و آموزش در ایران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

دکتر محمود منصور

محمود منصور

دکتر محمود منصور در سال ۱۳۰۹ در شهرستان اراک به دنیا آمد.

 فاطمه قاسم زاده

فاطمه قاسم زاده

فاطمه قاسم زاده دارای دکترای روان شناسی ومدرس، پژوهشگر، مشاور و برنامه ریز امور آموزشی و روان شناسی کودکان ونوجوانان است.

او ریاست  کار گروه  پیش دبستانی انجمن پژوهشی پویا را نیز به عهده دارد  و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و مشاور موسسه ی مادران امروزاست. 

حبیب‌ا.. قاسم‌زاده

حبیب‌ا.. قاسم‌زاده

دکتر حبیب‌ا.. قاسم‌زاده در سال ۱۳۲۳ در شهرستان ماکو متولد شد.

علی محمد کاردان

علی محمد کاردان

علی محمدکاردان، سال ۱۳۰۶ در یزد متولد شد. کسب رتبه اول در دانشسرای مقدماتی یزد باعث شد تا با هزینه دولت به دانشسرای عالی تهران اعزام شود.

حسن عشایری

حسن عشایری

حسن عشایری،‌ ۱۳۲۰ در شهر تبریز به دنیا آمد. تا کلاس یازدهم در تبریز بود ولی دیپلم خود را از دبیرستان هدف در تهران گرفت.

پریرخ دادستان

پریرخ دادستان

پریرخ دادستان فروردین ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. او در حالیکه ۱۶ سال بیش نداشت در دومین آزمون اعزام به خارج از کشور در دوران پهلوی شرکت کرد و به عنوان تنها زن در آن پذیرفته و یک سال بعد عازم ژنو پایتخت سوئیس شد.

شیوا دولت آبادی

شیوا دولت آبادی

شیوا دولت‌آبادی، سال ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد. او کارشناسی ارشد روان‌شناسی را از دانشگاه هایدلبرگ آلمان و دکتری روان‌شناسی را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.

عضویت در کانال تلگرام