حبیب‌ا.. قاسم‌زاده

دکتر حبیب‌ا.. قاسم‌زاده در سال ۱۳۲۳ در شهرستان ماکو متولد شد.

 او تحصیلات ابتدایی را در دبستان حافظ (شوط) در سال ۱۳۲۹، و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان خسروی (خوی) آغاز نمود و در سال ۱۳۴۲ موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید.

تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۴۳ در رشته روان شناسی دانشگاه تهران آغاز کرد. وی در سال ۱۳۵۲ موفق به اخذ درجة فوق لیسانس در رشتة روان شناسی از دانشکدة وندربیلت آمریکا گردید.

سپس تحصیلات Ph.D خود را در رشتة روان شناسی همان دانشگاه در سال ۱۳۵۵ به پایان رساند و به ایران مراجعت نمود. موضوع رساله دکترای او: A Multivariate Analysis of Depression in Children.

سمت‌های اجرائی (گذشته تاکنون) :

• عضویّت در شورای سرپرستی بیمارستان (۲ سال )

• عضویّت و دبیری شورای پژوهشی بیمارستان (۲ سال)

• عضویّت در شورای آموزشی بیمارستان ( ۴ سال)

• دبیری شورای مرکز روان‌شناسی‌بالینی (۲ سال)

• سرپرستی مرکز روان‌شناسی‌بالینی (۵ سال)

• راه‌اندازی “کلینیک شناختی- رفتاری” (نخستین کلینیک شناختی- رفتاری در ایران) در درمانگاه

 بیمارستان روزبه، (۱۳۷۷)؛

• فراهم کردن مقدّمات تأسیس «مركز مطالعات شناخت‌ورفتار» در بیمارستان روزبه؛

• عضویّت در هیئت تحریریة مجلّة International Journal of Rehabilitation & Health

• عضویّت در APA؛

• عضویـّت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشتة روان‌شناسی‌بالینی، به‌مدت۴ سال؛

• عضویّت در هیئت مؤسّس انجمن روان‌شناسی ایران، ۱۳۷۵؛

• انتخاب به عنوان عضو نخستین هیئت‌مدیرة انجمن روان‌شناسی ایران؛

• عضویّت در کمیتة ارزشیابی و افزایش کیفیـّت‌وکمیـّت بیمارستان، ۱۳۷۸؛

• برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دورة دکترای روان‌شناسی‌بالینی با گرایش شناختی، ۱۳۷۷؛

• عضویّت در کمیتة کتابخانة بیمارستان روزبه؛

• عضویّت در شورای اجرایی بیمار

• سرپرستی مرکز روان‌شناسی‌بالینی (ادامه دارد)؛

• عضویّت در شورای‌عالی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و روان‌شناسی (ادامه دارد)؛

• عضویّت در شورای اجرایی بیمارستان روزبه (ادامه دارد)؛

• عضویّت در کمیتة کتابخانه بیمارستان روزبه (ادامه دارد)؛

• سرپرستی کلینیک شناختی-رفتاری (ادامه دارد)؛

• عضویّت در کمیتة برنامه‌ریزی کادر بیمارستان؛ 

 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 09/25/2013 - 15:14