شیوا دولت آبادی

شیوا دولت‌آبادی، سال ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد. او کارشناسی ارشد روان‌شناسی را از دانشگاه هایدلبرگ آلمان و دکتری روان‌شناسی را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.

او از اعضای موسس انجمن تلاشگران سلامت، انجمن کاربرد موسیقی در سلامت تن و روان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و استادیار دانشگاه علامه طباطبائی بوده است. همچنین رئیس هیت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران است. دولت‌آبادی در پژوهش‌های زیادی شرکت کرده و چندین مقاله و کتاب دارد.

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 09/23/2013 - 11:10