علی محمد کاردان

علی محمد کاردان، سال ۱۳۰۶ در یزد متولد شد. کسب رتبه اول در دانشسرای مقدماتی یزد باعث شد تا با هزینه دولت به دانشسرای عالی تهران اعزام شود.

او در روانشناسی از کلاس‌های علی‌اکبر سیاسی استفاده کرد و درس‌های علوم تربیتی را نزد محمدباقر هوشیار، عیسی صدیق و اسدالله بیژن آموخت. با کسب رتبه اول، به دانشگاه ژنو اعزام شد و در آنجا، فلسفه را از شارل ورنر و روانشناسی را از ژان پیاژه آموخت و دکترا گرفت.

او بنیان گذار رشته روانشناسی و علوم تربیتی (مقطع لیسانس) در دانشگاه تهران و همچنین بنیان گذار مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه تهران بود.

سرپرست موسسه روان شناسی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، پژوهشگر نمونه از سوی فرهنگستان علوم، ریاست دانشکده علوم تربیتی و تربیت چندین نسل دانش آموخته در رشته‌های مختلف برخی از افتخارات دکتر کاردان است. از میان تالیفات دکتر کاردان، کتاب «تاریخ روانشناسی» در سال ۱۳۸۶ به عنوان کتاب برگزیده سال و ترجمه کتاب «جامعه شناسی و تربیت» در سال ۱۳۸۰از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شایسته دریافت لوح تقدیر شد.  

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 09/25/2013 - 14:04