آموزش حرف ب به کودک

آموزش الفبا به کودکان

« خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه « ب – بـ » از گروه هم‌آواهای فارسی است و نویسه‌اش در ریخت‌های آغازین کوتاه چسبان مانند تازه، میانی کوتاه چسبان مانند متکا و پایانی بلند چسبان و ناچسبان مانند لب و آب هست.

رانش‌گاه این واکِ هم‌آوا به این‌گونه است که هنگام دمش واکی، تارآواها می‌لرزند و با رسیدن به دهان دو لب روی‌هم چسبیده که فشار دمش دو لب را می‌ترکاند. واک‌های هم‌آوا خود به دو گروه هم‌آواهای بسته و تنگ‌نایی بخش می‌شوند. واک و نویسه «ب- بـ» از هم‌آواهای بسته شمرده می‌شود که هنگام دمش واکی در برابر خود دیواره‌هایی مانند لب‌ها را دارند. هنگامی‌که واک (ب)  را بر زبان می‌رانیم، لب‌ها بسته است. آوای (ب)  پس از درنگی کوتاه پشت لب‌ها، آن را می‌شکافد و به بیرون پرتاب می‌شود.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

روش نخست آموزش ب ، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسهٔ واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ب

حرف ب

روش دوم آموزش ب ، استفاده از اشیا

دومین روش استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ب اول بیل یا ب اول ببر

ب اول بیل

ب اول ببر

روش سوم آموزش ب ، استفاده از روش لوباخ

سومین روش ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسهٔ یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته آواورزی با سی‌بی‌لک و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

بز

بادمجون

روش چهارم آموزش ب ، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ب شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ب در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

شعر بز

شعر بادمجون

روش پنجم آموزش ب ، استفاده واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

بادام چیستانی

بادبادک چیستانی

جدول شکل‌های گوناگون حرف ب

ashkale be

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان
صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.
راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام