ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

در این مطلب از آموزک به معرفی و شرح ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان خواهیم پرداخت.

۱- آموزش برای شکوفایی

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، آموزشی تحمیلی و اجباری نیست. در این گونه از آموزش همه چیز با برانگیختن شوق کودک برنامه ریزی می شود. به وجود آوردن فضای سالم، متن ها و افزارهای سنجیده و برنامه ریزی درست بخشی از راهکار انگیزش کودکان است تا جان و اندیشه شان را در این بستر شکفته سازند. در نتیجه هنگامی که شخصیت و منش کودک شکفته می شود،‌ آفرینش گری یا خلاقیت او به بار می نشیند.

۲- آموزش برای بازی و شادی

دنیای کودکان دنیای بازی و شادی است. کودکان همواره گرایش به بازی و شادی دارند. آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان کوشش می کند که کودکان را از دنیای سخت و گاهی خشن بزرگسالانه با دستورهای بی احساس دور کند و در بستر کارهای فرهنگی و هنری که محور آن ها ادبیات است، فضا وکنش های شاد را برای کودکان به ارمغان بیاورد.

۳- آموزش معناگرا و پالایش گر

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان همواره کوشش می کند که از نمای بیرونی پدیده ها بگذرد و به آنچه اصل است برسد. در این گونه از آموزش با افزارها و برنامه های ویژه به کودکان ژرف اندیشی و بینش درست آموخته می شود تا هستی را با تمام بزرگی و معنایش کشف کنند. پالایش از احساس اندوه، ناامیدی،‌ بیهودگی نقشی است که آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان برعهده دارد. فضا،‌ برنامه ها و متن ها و افزارهای آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان به گونه ای طراحی شده اند که حس مثبت اندیشی و مثبت بودن را در کودکان تقویت می کنند.

۴- آموزش برای آگاهی و دانایی

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان کوشش می کند که به کودکان آگاهی راستین درباره هستی و زندگی بدهد. من کیستم؟ جایگاه من کجاست؟ با چه هدفی باید به سوی آگاه شدن و آگاه کردن بروم. هنگامی که آگاه می شوم چگونه می توان زندگی خود و دیگران را دگرگون کنم؟ این ها همه از خویشکاری های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان است.

۵- آموزش بدون رقابت

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان به آزمون های درونی باور دارد. آزمون هایی که به زندگی انسان معنا می بخشد، او را کاشف دریاها و سرزمین های ناشناخته و آفرینش گر پدیده های نو می کند. آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان هرگز و هیچ گاه به آزمون های ظاهری که کودکان را رقیب یکدیگر می کند باور ندارد و همواره آن هارا برای زندگی کودک زیانمند می داند.

۶- آموزش برای گشایش

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان می کوشد که راهکارهای درست را برای پرسانه ها و دشواری های زندگی از راه درگیر کردن آن ها با داستان و ادبیات نمایشی پیش پا بگذارد. در این گونه از آموزش،‌ دانستن هنگامی ارزش دارد که به کار بیاید و بتواند گره های ناگشوده را بگشاید. در این گونه از آموزش زیاد دانستن شرط و ارزش والا نسیت، بلکه درست به کاربستن این دانایی ها ارزش است.

۷- آموزش رشد اجتماعی و شهروندی

به سبب این که آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان با افزارهایی مانند داستان و نمایش خلاق، هیجان و احساس های کودکان را درگیر می کند،‌ سبب رشدهای چندگانه کودک مانند رشد اجتماعی آن ها می شود که برای جامعه پذیری شان ضرورت دارد. از جمله مواردی که باید در این حوزه به آن توجه داشت، موضوع آموزش شهروندی است. شهروند با ساکن یا باشنده متفاوت است. انسان می تواند در یک زیستگاه شهروند باشد یا ساکن. اگر انسان شهروند است بنابراین باید قواعد و بایست های شهروندی که برآمده از رشد اجتماعی است بشناسد. در این صورت است که کودکان به عنوان شهروندان می توانند زیستگاه خود را جایی قابل تحمل برای زیستن بسازند.

۸- آموزش برای همکاری و مشارکت

ٱموزش خلاق از راه ادبیات کودکان،‌ تنها جنبه های منفی رقابت را یادآور نمی شود، بلکه می کوشد در سویه ایی دیگر جنبه ای مثبت همکاری و مشارکت را برای آن ها آشکار کند. با همکاری و همیاری است که انسان ها جامعه و فرهنگ خود را می سازند. این همکاری و همیاری زمانی ارزش دارد که دو یا چندجانبه باشد و در زندگی فردی و اجتماعی امروز و فردای کودکان به کار گرفته شود.

۹- آموزش برای آزادی و صلح

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان کوشش می کند که درک درستی از آزادی و صلح که دو بنیان مهم زندگی انسان است،‌ به کودکان هدیه دهد. انسان بدون آزادی نمی تواند رشد کند و ارزش هایی که برای آن جنگیده هرگز پایدار نخواهد ماند. پس آزادی برترین ارزش ها است که کودکان باید درباره آن بدانند و برای پاسداری یا رسیدن به آن بکوشند. در کنار آزادی، صلح را داریم. صلح مفهومی ژرف است که جنبه های گوناگون دارد و تنها مفهومی دربرابر جنگ نیست. لازمه آزادی، صلح است و بدون آن هیچ آزادیی پایدار نخواهد بود. صلح انسان ها با هم، صلح انسان با طبیعت و همه پدیدارهای آن و مهم تر از همه صلح انسان با خویشتن ارزش هایی است که از راه هنر و ادبیات کودکان برای کودکان آشکار می شود تا این ارزش ها را درونی کنند.

۱۰- آموزش دوستی با مادر زمین

مواد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان بر پایه ی اصول توسعه پایدار تهیه می شوند. در این گونه از آموزش به کودکان نگه داری از مادر زمین به عنوان بستر زیست و خانه ما که همگان بر آن می آسایند و خوراک خود را به دست می آورند بازنمایی می شود تا آن ها نیز به عنوان شهروندان آگاه بتوانند از زیستگاه خود به خوبی نگه بانی کنند و پاسدار زیبابی ها و گوناگونی آن باشند.

Submitted by mehrdad6363 on س., 04/30/2013 - 20:50