آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، رویکردی جایگزین برای آموزش و پرورش رسمی و پایه است که می‌کوشد از ظرفیت‌های ادبیات کودکان برای آموزش کودکان در دوره پیش دبستان و ابتدایی بهره ببرد. ادبیات کودکان به عنوان پدیده‌ای چند وجهی که هم از سازه‌های شناختی و هم از سازه‌های عاطفی در قالب نوشتار و تصویر و اجراهای نمایشی بهره می‌برد، این توان را دارد که جایگزینی مناسب برای رویکردهای خشک آموزشی با محتواهای کسالت بار باشد.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /

ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

۱- آموزش برای شکوفایی
۲- آموزش برای بازی و شادی
۳- آموزش معناگرا و پالایش گر
۴- آموزش برای آگاهی و دانایی
۵- آموزش بدون رقابت۶- آموزش برای گشایش
۷- آموزش رشد اجتماعی و شهروندی
۸- آموزش برای همکاری و مشارکت
۹- آموزش برای آزادی و صلح
۱۰- آموزش دوستی با مادر زمین

 

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام