آگاه

این کتاب شرح تجربه های اداری، آموزشی و پرورشی توران میرهادی در کودکستان، دبستان و راهنمایی فرهاد از سال ۱۳۳۱ می باشد.
سه شنبه, ۵ شهریور
بسیاری از مربیان به  آموزش غير مستقيم همراه با بازي و شادي باور دارند، اما به درستی نمی دانند این آموزش چیست و چگونه باید آن را به اجرا در آورند. کتاب کار مربی در بر گیرنده فعالیت ها و تجربه های …
سه شنبه, ۲۹ مرداد
کوزولین روانشناس و روانپزشک برجسته روسی - آمریکایی سعی کرده است در این کتاب، تصویری زنده و جامع از آثار و آرا ویگوتسکی در زمان زندگی او، و نیز سیر و تحول اندیشه های او پس از مرگش در سن ۳۸ سالگی،…
یکشنبه, ۱۲ خرداد