روانشناسی ویگوتسکی

روانشناسی ویگوتسکی
درباره کتاب

کوزولین روانشناس و روانپزشک برجسته روسی - آمریکایی سعی کرده است در این کتاب، تصویری زنده و جامع از آثار و آرا ویگوتسکی در زمان زندگی او، و نیز سیر و تحول اندیشه های او پس از مرگش در سن ۳۸ سالگی، فراهم آورد. علل و زمینه های توجه به آثار ویگوتسکی که مخصوصا در طی سه دهه اخیر شتاب بیشتری گرفته است، به بهترین وجهی در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این کتاب با ارائه خوانشی جدید از ویگوتسکی، او را در بافت تاریخی-فرهنگی و در پیوند با تاریخ و فرهنگ، معرفی می کند و در تمامی سطوح تجزیه و تحلیل، ایجاد ارتباط و گفت و شنود را مهمترین عامل و سازوکار زایش، پردازش و پالایش انگاره ها می شمارد.

cheap nike free run 5.‎0

راهنما

عضویت در کانال تلگرام