سبا میرحسینی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با سبا میرحسینی را مشاهده کنید.

کتاب قهرمان من تویی

کتاب قهرمان من تویی گروه آموزک

چگونه کتاب «قهرمان من تویی» ساخته شد؟

این کتاب به پیشنهاد کمیته ناظر سازمان ملل، گروه مرجع سلامت روان و حمایت اجتماعی-روان‌شناختی در موقعیت امداد اضطراری (IASC MHPSS RG) نگاشته شده است. افزون بر متخصصان بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی از نهادهای عضو، افراد مختلف از جمله پدر و مادرها، مربیان و کودکان ۱۰۴ کشور مختلف در خلق این اثر مشارکت کردند:

عضویت در کانال تلگرام