قصه خوانی با تصاویر

قصه خوانی با تصاویر

ما انسان ها موجودات کنجکاوی هستیم. اگر چیز جالب توجهی ببینیم، می خواهیم از آن سر دربیاوریم یا اگر صدایی غیر عادی بشنویم، از خود می پرسیم صدا از کجاست؟ چون کودکان هر روز با تجربه های تازه روبه رو می شوند و پرسش های تازه ای برای شان پیش می آید که باید به آن ها پاسخ داده شود، کنجکاوتربه نظر می رسند.

برای آماده کردن کودکان در نشست بلند خوانی کتاب، می توانید کنجکاوی طبیعی آن ها را تحریک کنید و علاقه شان را به داستان آن، از راه گفت وگو درباره ی تصاویر کتاب بر انگیزید. پیش از باز کردن کتاب، جلد آن را به کودکان نشان دهید، عنوان کتاب را بخوانید و از آن ها بپرسید بر پایه ی آنچه می بینند، در مورد داستان کتاب چه فکر می کنند.
سپس، به آرامی بدون این که واژه ای را بخوانید، کتاب را صفحه به صفحه ورق بزنید و از آن ها درباره ی هر تصویری که می بینند، بپرسید.
به این ترتیب، درباره ی شخصیت داستان، مکان و زمان و همچنین چگونگی پایان آن از کودکان سوال می کنید، سوال هایی مانند: این جا دارد چه اتفاقی می افتد؟ این کیست؟ چرا شخصیت داستان هیجان زده به نظر می رسد؟ داستان در چه زمانی رخ می دهد؟ شخصیت داستان از کجا می آید؟ فکر می کنید داستان چطور تمام می شود؟ می توانید سوال های زیادی بپرسید تا تخیل دانش آموزان را برانگیزد و آن ها را به مشارکت فعال تشویق کند.

پاسخ های مبهم شما که آگاهی آن ها را از مسیر داستان منحرف نکند، مثل: "احتمالش زیاد است!"، "آیا مطمئنی؟" زمینه ی بحثی پرشور را فراهم می کنند. وقتی کتاب را می خوانید، دانش آموزان از فهمیدن نتایج پیش بینی شده و درست بودن آن ها به هیجان می آیند و وقتی بفهمند داستان ها بخش های پیش بینی نشده ای دارند که آن ها تصورش را نمی کردند، شگفت زده می شوند.
هنگامی که از روی تصاویر، داستان را توضیح می دهید، جلسه ی بلند خوانی واقعی شروع می شود. گفت وگوهای کوتاه می توانند برای کودکان خیلی سودمند باشند، چون تفکر انتقادی را در آن ها تقویت می کنند. شما با تحریک کنجکاوی آن ها از راه  گفت وگو درباره ی تصاویر این تفکر انتقادی را در کودکان ایجاد می کنید.

 از عنوان های مناسب برای گفت وگو می توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

  •  آزمودن فرضیه ی کودکان در مورد داستان، مانند: هنوز فکر می کنید پایان داستان به همان شکل است؟ چرا بله؟ چرا نه؟.
  •  ارزیابی کارها و رفتار شخصیت های داستان: آیا برای شخصیت داستان، خوب بود که آن کار را انجام بدهد؟ شما چطور آن مشکل را حل می کردید؟
  • آزمون در زمینه ی روابط علت و معلولی: حالا که می دانید چه اتفاقی افتاده است، فکر می کنید چرا این شخصیت این قدر هیجان زده به نظر می رسد؟

این کار، برای ایجاد تعادل در بحث ها در مسیری که سبب حفظ جریان یکدست داستان شود، خوب است و نشان می دهد که دانش آموزان نکات کلیدی داستان را فهمیده اند. همچنین مهم است که کودکان در شرکت کردن یا نکردن در گفت و گو، آزاد باشند. کودکانی که اعتماد به نفس کمتری دارند، ممکن است در این مرحله بخواهند تنها شنونده باشند. مهم است که میزان توجه آن ها ارزیابی شود تا اطمینان پیدا کنید که دست کم از نظر ذهنی پیگیر بحث بوده اند.
قصه خوانی با تصاویر ابزار مناسبی برای جلب علاقه ی کودکان به داستان و جلسه ی بلند خوانی آن است. این کار نه تنها مشارکت کودکان در بحث گروهی را تشویق می کند، بلکه می تواند درک آن ها را از داستان افزایش دهد. با نگاهی گذرا و برانگیزاننده به عناصر دیداری داستان، می توان تخیل آن ها را تحریک و کمک کرد تا قالبی ذهنی از داستان برای خود ایجاد کنند. با استفاده از این قالب ذهنی، میزان درک آن ها در روند خواندن داستان را می توان بهتر سازمان دهی کرد و سنجید.

برگردان:نازنین صفر زاده
ویراستار:گروه ویراستاران کتابک
راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام