دنياى تئو

دنیای تئو پیدایش تحول و مسیر ادیان و مذاهب بزرگ عالم را از بدو تاریخ در قالب یک رمان جذاب و زیبا شرح می دهد. کاترین کلمان (تئو) قهرمان ۱۴ ساله ی کتاب خود را در سفر دور و درازش از اورشلیم تا بنارس از رم و استانبول تا قاهره و پراگ از مسکو تا جاکارتا و از سنگال تا برزیل و نیویورک با سرگذشت پر فراز و نشیب ایمان آشنا می کند و علاوه بر ادیان بزرگ الهی یهود مسیحیت و اسلام مذاهب گوناگون دیگر (آیین های مصر باستان و هندویسم و بودیسم و جنیسم وسیکیسم و ذن و تائویسم و کنفوسیانیسم وشینتویسم و ادیان و معتقدات قبیله های افریقای و...) را نیز به او می شناسد. تئو در طول این سفر با فرزانگانی روبرو می شود که ذهن او را بر دنیای روحانی اطراف می گشایند و قلب او را آرامش می بخشند.

nike air max 1 sale