معرفی کتاب سوال بزرگ |فلسفه برای کودک

کتاب سوال بزرگ نوشته ولف ارلبروش توسط خانم مهرآفرین معظمی گودرزی ترجمه شده است. سوال اصلی این كتاب از زبان یك كودك است كه می‌گوید، چرا ما به دنیا آمده‌ایم و این سوال را از همه، از برادر، گربه، خلبان، مادربزرگ و ... می‌پرسد و هریک به نوعی پاسخ او را می دهند.

"تو به این دلیل این جایی که ابرها را ببوسی." این را خلبان می گوید، چون یک نفر در کتاب از او می پرسد که چرا این جاست و خلبان فکر می کند که راستی اصلا چرا این جاست و بعد، این  پاسخ را می دهد.
کتاب"سوال بزرگ" این پرسش بزرگ را پیش روی آدم ها و چیزهای گوناگون می گذارد که "چرا اینجا هستند؟" و آن ها هرکدام بنا به جایگاه و وظیفه ی خود، به آن پاسخ می دهند، پاسخ هایی سرشار از مهربانی، دیگر دوستی، مدارا، امید و عشق به زندگی. بعضی ها هم مثل اردک، در این باره که چرا این جا هستند، نظری ندارند.

بلند خوانی و خواندن جمعی این کتاب برای کودکان و نوجوانان (پیشنهاد می شود بزرگترها هم آن را بخوانند)، آن ها را به تفکر درباره ی معنای هستی و علت وجودی خویش
وامی دارد و زمینه ساز گفت و گویی معنادار و سودمند در میان مخاطبان در مورد مسئولیت ها و وظایف خود در جهان هستی و ارزش زندگی می شود. هدایت درست و خرد ورزانه
و البته غیر القاگرانه ی گفت و گو درباره ی این "سوال بزرگ" کودکان را به این نتیجه می رساند که وجود هیچ چیز و هیچ کس در این جهان بی علت نیست و تنها چیزها
و کسانی محکوم به بیرون رفتن از چرخه ی هستی و طبیعت اند که در راستای سامانه ی آن ها گام بر نمی دارند.

بخشی از کتاب سوال بزرگ

سگ می گوید:
"گمان می کنم برای این روی زمینیم که
واق واق کنیم وگاهی در شب های مهتابی زوزه بکشیم.

 

 

nike air max 1 sale