لیزا کودکی در مدرسه

کتاب لیزا در واقع ویژه مقطع راهنمایی است و راهنمای آن نیز با عنوان کندوکاو اخلاقی ارائه شده است .این کتاب حاصل اجرای طرحی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با سرپرستی سعید ناجی است که بخش اول این طرح، ترجمه کتاب لیزا بوده و حاصل کار گروهی است که تمام تلاششان بر پایه حفظ عناصر داستان ، ویژگی ادبیات کودک و نیز جنبه های فلسفی در حین ترجمه بوده است. این داستان روی موضوعاتی مانند خوب و طبیعی بودن، راست و دروغ، حقوق کودکان تمرکز شده و حتی موضوعی مانند حقوق حیوانات را نیز مورد توجه قرار داده است. مسائل مطرح شده در این کتاب شبیه مسائلی است که ما عموما در دوره بلوغ فکری با آنها مواجه می‌شویم و دست و پنجه نرم می‌کنیم. شخصیت‌های این داستان می‌کوشند از مسائل پیرامونشان سر در بیاورند.

air max 90 essential sale