من و دنیای احساساتم !

شجاعت دقیقا از چه زمانی و چگونه در بچه ها به وجود می آید؟ عصبانیت چگونه شکل می گیرد؟ چه چیز هایی باعث ایجاد عصبانیت می شود؟ ترس چیست و چه وقت کودکان ترسو محسوب می شوند؟ لج بازی چطور شروع می شود؟ چگونه می توان خشم را کنترل کرد؟ برای کاهش وابستگی بچه ها از کجا باید شروع کنیم؟ چطور بچه های مستقلی تربیت کنیم؟ آن ها چه موقع به حمایت ما احتیاج دارند؟ 

این ها سوالاتی است که ما بزرگتر ها بسیاری از اوقات واقعا به آن ها فکر کرده ایم. سوالاتی که در مسیر تربیت کودکان به عنوان دغدغه های اساسی ما مطرح بوده اند.

nike air max 1 sale