تفکر انتقادی در کلاس درس

 این کتاب در ۷ فصل و در ۱۶۲ صفحه و  به منظور تدریس در دبیرستان ها و دانشگاهها و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگسراها منتشر شده و مربیان محترم می توانند با از روش های جدید این کتاب در تدریس سایر موضوعات منطقی کمک بگیرند .

  امروزه به موضوع «مهارت‌های تفکّر» یا «مهارت‌های محوری» توجّه زیادی می‌شود. دلیل تأکید بر چنین مهارت‌هایی، این است که هرچه بیش‌تر موضوعات خاصّی را مطالعه‌ کنید، به همان‌ اندازه از مهارت‌های مشترک انسانی بهرة بیش‌تری می‌برید. بنابراین، اگر بتوانید این مهارت‌ها را رشد و پرورش دهید، عملکرد شما در موضوعات مورد مطالعه نیز رشد و پرورش خواهد یافت. هدف کتاب، معّرفی یکی از این «مهارت‌های محوری» یعنی تفکّر انتقادی است. تفکّر انتقادی با استدلال ارتباط دارد؛ به این‌گونه که افراد می‌کوشند نشان ‌دهند نظر آنها از نظرات دیگر بهتر است. کتاب به شما کمک می‌کند ارزیابی‌های خوبی از استدلال‌ها داشته‌ باشید؛ از آن استدلال‌هایی که در متن کتاب و روزنامه و یا حتّی در گفت‌و‌گوهای روزمره، با آن مواجه می‌شوید. این کتاب کمک ‌می‌کند استدلال‌های بهتری در گزارش‌ها، مقالات، بحث‌ها و یا گفت‌و‌گو‌های‌تان ارائه‌ دهید و نیز با کمک در انتخاب نکات اصلی و ارزیابی آنها در پیشبرد و پردازش مطالب موضوعی که می‌خوانید، به شما اعتماد بیش‌تری می‌بخشد.

nike air max 1 sale