کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان جلد دوم

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان در دو مجلد و به همت گروه فلسفه برای کودکان (فبک) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسید.

این کتاب شامل ۱۱ گفت وگو و بخش ضمایم است. گفت وگوها را سعید ناجی با پیشگامان برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان انجام داده است. این افراد از کشورهای استرالیا، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده، نروژ، دانمارک و روسیه هستند. برنامه فلسفه برای کودکان، در کشورهای مختلف ضمن تطبیق و سازگاری با سنت ها و فرهنگ این کشورها، گسترش و تنوع یافته است. از این رو، نسخه های متنوعی از این برنامه تهیه شده است که همگی تحت عنوان فلسفه ورزی با کودکان قرار دارد.

در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، الگوی جدید به عنوان بدیلی برای تعلیم و تربیت پیشنهاد شده است که سه مولفه با ویژگی های به طور کامل متفاوت و تحول یافته دارد . این برنامه جایگزین بهتری برای الگوی قدیم آموزش و پرورش دانسته شده است . مولفه اول، کتاب های درسی است. مولفه دوم، شکل کلاس و نحوه پیشرفت آن، یعنی کلاس داری است. مولفه سوم این برنامه، نقش جدید و به طور کامل تغییر یافته برای معلم است . مصاحبه شوندگان افرادی چون متیو لیمپن، آن مارگارت شارپ، راجر ساتکلیف، پریسپرسن، اسکار برینیفیر، گیلبرگ یورگ، لریسا رتیونسکی و مایکل سسویل هستند.

nike air max 1 sale