آموزش نشانه تشدید _ّ به کودک

آموزش تشدید _ّ  به کودک

آموزش نشانه تشدید با شعرهای کودکانه و تصاویری اشیا، میوه‌ها و جانوارانی که تشدید در آن‌ها آمده است مانند تشدید در واژه ذرّه‌بین و ارّه.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

آموزش صدای تشدید -ّ

تشدید که با این نشانه «ـ ّ» در زبان فارسی نمایش داده می‌شود، به شکل «درنگ» در واژه‌هایی مانند لپّه وجود دارد و از پایه با آن‌چه در زبان عربی رانده می‌شود متفاوت است. این برنشان در حقیقت ویژه واژگان عربی است و فارسی‌زبان‌ها نمی‌توانند این ویژگی را به همان شدتی که عرب‌ها بر زبان می‌رانند بر زبان برانند.

 

روش نخست آموزش تشدید -ّ در واژه، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی تشدید

روش دوم آموزش نشانه تشدید -ّ در واژه، استفاده از اشیا

دومین روش استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً تشدید دردر واژه‌هایی مانند مانند مربّا و اَرَه و...

روش سوم آموزش نشانه تشدید -ّ، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

تصویرگران:

  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

 

 

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام