اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD )

استرس پس از سانحه یا PTSD چیست؟

PTSD اختلالى است که بعضى از افراد بعد از تجربه یک حادثه شکه کننده، ترسناک، یا خطرناک به آن دچار مى شوند.

این طبیعى است که در طول و یا بعد از یک موقعیت آسیب زا احساس ترس کنید. این ترس تحریک کننده بسیارى از تغییرات ثانوى در بدن براى پاسخ به خطر و کمک به یک شخص براى جلوگیرى از خطر در آینده است. این پاسخ « مبارزه-یا-گریز » واکنش معمولى به منظور محافظت یک شخص از آسیب است. تقریبا همه افراد پس از آسیب طیف وسیعى از واکنش ها را تجربه مى کنند، در عین حال بسیارى از افراد به طور طبیعى از نشانه هاى آن بهبود مى یابند. کسانى که همچنان مشکلات را تجربه مى کنند، احتمالا مبتلا به استرس پس از سانحه تشخیص داده شوند. افرادى که استرس پس از سانحه دارند ممکن است احساس استرس یا ترس داشته باشند، حتى زمانى که دیگر در خطر نباشند.

چه کسانى دچار PTSD می شوند؟

هرکسى در هر سنى مى تواند مبتلا به استرس پس از سانحه شود. این شامل جانبازان جنگ و همچنین بازماندگان خشونت جسمى و جنسى، سوء استفاده، تصادفات وسایل نقلیه، بلایاى طبیعى، حملات تروریستى، و یا دیگر حوادث جدى است. همه افراد با استرس پس از سانحه دچار حادثه خطرناکى نشده اند. بعضى تجارب مانند مرگ ناگهانى یا غیرمنتظره یک شخص محبوب، مى تواند سبب PTSD  شود.

مطابق با مرکز ملى PTSD حدود هفت یا هشت نفر از هر صد نفر در برخى مراحل زندگى شان استرس پس از سانحه  را تجربه مى کنند. زنان با احتمال بیشترى نسبت به مردان مبتلا به PTSD مى شوند. برخى آسیبها ممکن است فرد را در معرض خطرى بزرگتر قرار دهند و عوال زیستى مانند ژنها ممکن است باعث شوند برخى افراد نسبت به دیگران با احتمال بیشترى مبتلا به PTSD شوند.  

cheap nike air max 90

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on س., 01/30/2018 - 10:41