تقویت تمرکز و هماهنگی در کودکان

چند روش آموزش تقویت تمرکز وهماهنگی

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات دست

نحوه اجرا

  •  برای اجرای این برنامه ابتدا کودک باید بتواند با مداد بین خطوط موازی حرکت کند بعد از یادگیری این مرحله حرکت با مداد و از بین خطوط مارپیچ یا شکسته به او آموزش داده می‌شود اگر کودک در این مرحله توانست بدون هیچ خطایی دو شکل را با خط به هم متصل کند وارد مرحله ماز ساده می‌شویم در برنامه یک ماز بدون مانع برای کودک رسم می‌کنیم و کودک باید بتواند با مداد از این موانع و بدون برخورد با دیواره‌ها عبور کند.
  • آخرین مرحله عبور از ماز با مانع است که در این مرحله کودک علاوه بر اینکه باید بتواند از بین خطوط عبور کند باید مواظب باشد به موانع برخورد نکند و راه اصلی را بدون برخورد با آنها پیدا کند.

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

هدف: تقویت هماهنگی​ چشم و دست

نحوه اجرا

  • ابتدا از کودک می‌خواهیم توپ را به سمت بولینگ‌ها قل بدهد، پس از آن چند عدد از بولینگ‌ها را با فاصله زیاد از یکدیگر گذاشته و از بچه می‌خواهیم توپ را بدون هدف به طرف بولینگ بزند، سپس بولینگی را به عنوان هدف مشخص کرده و از او می‌خواهیم توپ را به طرف آن قل بدهد و به تدریج فاصلة بین بولینگ‌ها را کمتر و تعداد بولینگ‌ها را افزایش می‌دهیم.

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

هدف: تقویت مهارت‌های حرکتی ظریف، آموزش مهارت خودیاری

نحوه اجرا

  •  ابتدا با مقوا یک دکمه و جا دکمه بزرگ تهیه کرده و از کودک می‌خواهیم دکمه را در جا دکمه قرار دهد پس از آنکه مهارت کافی را در این مرحله بدست آورد، این کار را با دکمة جدا و جا دکمه جدا بر روی پارچه انجام می‌دهد. پس از یاد گیری این مرحله کودک بایدبتواند دکمة لباس را بیرون از تن و روی تن دیگران یا روی لباس عروسک باز و بسته کند.
  • آخرین مرحله یادگیری بستن دکمه لباس در تن خود کودک است.

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست و تقویت توجه و تمرکز

نحوه اجرا

  •  در این برنامه کودک باید یاد بگیرد دستة فلزی را بدون برخورد با میله‌های پر پیچ و خم فلزی حرکت دهد. در صورت برخورد دسته به فلزی صدای بوق بلندی شنیده می‌شود. در این بازی به دلیل روشن شدن لامپ و داشتن صدا خطاها برای بچه‌ها بارز است و بیشتر دقت می‌کنند که خطا نکنند.

تقویت هماهنگی

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت توجه و تمرکز

نحوه اجرا

  • ابتدا از یک قطعه شروع می‌کنیم، یک قطعه برای کودک و یکی برای مربی.
  • مربی قطعه‌ای را در زوایای مختلف گذاشته و از کودک می‌خواهد به همان شکل قطعه را بگذارد.
  • هنگامی که کودک این مرحله را به خوبی پشت سر گذاشت مراحل پیشرفته‌تر و با دو قطعه را ادامه داده و به تدریج تعداد قطعات را بیشتر می‌کنیم و کودک باید طبق الگوی مربی قطعات را بچیند. وقتی کودک توانست با تقلید قطعات را بچیند از او می‌خواهیم به صورت تخیلی با استفاده از قطعات اشکالی مانند برج بسازد.
  • قابل ذکر است در تمام این مراحل قطعاتی که کودک و مربی به کار می‌برند باید همرنگ و هم شکل باشند.

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

تقویت هماهنگی

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام