تقریباً تمام کودکان ده‌ساله در کشورهای فقیر با مشکلِ خواندن مواجه‌اند

تقریباً تمام کودکان ده‌ساله در کشورهای فقیر با مشکلِ خواندن مواجه‌اند

تحقیقات اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد کودکان کشورهای در حال توسعه در مهارت‌های اولیه خواندن ضعف جدی دارند و همین باعث شده تا این سازمان تمرکز خود را بر فقر یادگیری معطوف کند.

از هر ۱۰ کودک کشورهای فقیر دنیا، ۹ نفر تا ۱۰ سالگی قادر به خواندن یک کتاب ساده نیستند. این وضعیت در کشورهای توسعه یافته برعکس است، یعنی در این کشورها تنها ۹ درصد کودکان در همین سن از عهده خواندن کتاب‌های ساده برنمی‌آیند.

داده‌هایی که توسط بانک جهانی و سازمان ملل جمع‌آوری شده نشان می‌دهد اگر کشورهای با درآمد متوسط و پایین را باهم حساب کنیم (که درمجموع ۱۳۵ کشور می‌شوند)، بیش از نیمی از کودکان جهان در ۱۰ سالگی قادر به خواندن یک متن ساده نیستند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام