مدارس چه‌ دروس مهمی را به کودکان‌‌تان آموزش نمی‌دهند

مدارس چه‌ دروس مهمی را به کودکان‌‌تان آموزش نمی‌دهند

۱- چگونه فکر کنیم.
۲- هنگام شکست خوردن چگونه برخورد کنیم.
۳- چگونه زمان را مدیریت کنیم.

۴- نحوه صحیح تاثیرگذاری بر روی دیگران.
۵- چگونه برای دیگران معلم باشیم.
۶- اهمیت سفر کردن.
۷- چگونه یک شریک خوب پیدا کنیم و یک شریک خوب باشیم.
۸- نحوه صحیح برقراری ارتباط با دیگران.
۹- اهمیت یوگا و مدیتیشن.
۱۰-  چگونه یک باغچه درست کنیم و نیازهای اصلی خوراکی‌‌مان را خودمان برطرف کنیم.
۱۱- چگونه یک منتقد باشیم.
۱۲: اهمیت درمان طبیعی و گیاهی.
۱۳- انرژی رایگان ‌چیست و چگونه از آن استفاده کنیم.
۱۴- تاریخ حقیقی چیست و چگونه از تاریخ درس بگیریم.
۱۵- چگونه به حقوق دیگران احترام بگذاریم.
۱۶- چگونه یک نیکولا تسلا باشیم.

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام