ساخت زنجیره نمدی

ساخت زنجیره نمدی

بازی با این زنجیره‌ی ساده به همانگی میان چشم‌ها و دست‌های کودکان کمک می‌کند. هم‌چنین به علت رنگی بودن پارچه‌های نمدی آن‌ها را برای انجام این بازی ترغیب می‌کند.

برای ساخت این زنجیره نمدی به موارد زیر نیازدارید: 

  • پارچه‌های نمدی در رنگ‌های مختلف
  • دکمه‌های رنگی
  • نخ و سوزن
  • قیچی

زنجیره نمدی

روش آماده سازی زنجیره نمدی

  • پارچه‌های نمدی را به شکل نوارهایی باریک طبق شکل ببرید.
  • یک سر نوارها را دکمه بدوزید.
  • یک سر دیگر آن‌ها سوراخ دکمه ایجاد کنید.

زنجیره نمدی

  • حالا از کودک خود بخواهید نوارها را از داخل یکدیگر عبور دهد و با بستن دکمه‌ها به یکدیگر آن‌ها را چفت کند.
  • اگر کودک شما زیر چهار سال سن دارد، نوارها را آماده در اختیارش بگذارید تا شروع به ساخت زنجیره کند. ولی اگر بیشتراز چهار سال سن دارد و توانایی قیچی کردن نمدها را دارد می‌توانید نوارها را با هم آماده کنید.

زنجیره نمدی

 

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام