معرفی اسباب بازی های فکری و آموزشی

آجرهای ساختمانی کلاسیک

آجرهای ساختمانی کلاسیک

این افزار از ۱۸ بلوک های مستطیلی، ۱۲ بلوک مربع مسطح و ۶ ستون باریک تشکیل شده است.

این افزار به هدیه ۶ فروبل نیز معروف می باشد و تفاوت آن با بقیه هدیه ها به ویژه هدیه ۴ به رمغان آوردن احساس معماری است.

بهترین زمان برای استفاده از این افزار ۵ سال  یا بالاتر می باشد.

مکعب ومنشورهای سه‌گوش فروبل

مکعب ومنشورهای سه‌گوش فروبل

هدیه پنجم از یک مکعب ۷/۵ سانتی متری که دو بار در هر جهت تقسیم شده تشکیل شده است و مکعب هایی که به طور مورب به صورت سه گوش تقسیم شده است ( هم نصف مکعب و هم یک‌چهارم مکعب )

این بسته کودک را با سه گوش ها آشنا می کند و برای کودکان ۵ سال و بالاتر مناسب است

منشور مستطیل فروبل

منشور مستطیل فروبل

در هدیه ۴، مکعب های ۵ سانتی متری هدیه ۲ به ۸ عدد بلوک ۱/۲۵×۲/۵×۵ تبدیل می شود.

کودکان بازی های زیادی را می توانند با این منشورها انجام دهند برای نمونه می توانند آن ها را مانند آجر و یا کاشی در نظر بگیرند که برای کودک شکلی آشنا است.

مکعب تقسیم فروبل

مکعب تقسیم فروبل

در هدیه سوم در واقع همان مکعب هدیه  دوم فروبل که ۵ سانتی متر بود به ۸ عدد مکعب ۲.۵ سانتی متری تبدیل می ‌شود.

فروبل درباره مکعب های تقسیم چنین می گوید: با این وسیله خردسالان قادر به درک شکل های سخت راست گوشه می شوند و او تعداد مکعب ها را ۸ تا منظور کرد تا کودکان به راحتی شکل های مختلفی بسازند

توپ نخی فروبل

توپ نخی فروبل

یادگیری خلاق زمانی صورت می گیرد که کودک آن را از بازی بیاموزد. کودک اولین فهم خود از جهان فیزیکی را با نگه داشتن ، قل دادن و نگاه کردن به توپ می آموزد.

این توپ ها به کودک در شناسایی رنگ ها و حرکت و جنس مواد کمک می کند همچنین برای بهبود هماهنگی چشم-دست و کنترل حرکت به کار می رود. با استفاده از رنگ و ویژگی این توپ ها می توان بازی های متنوعی طراحی کرد. 

عضویت در کانال تلگرام