مقاله‌ها و نوشته‌های آموزش سواد پایه برای کودکان

این صفحه منبعی برای «مقاله‌ها و نوشته‌های آموزش سواد پایه برای کودکان» است. چنانچه پیشنهادی برای مقاله‌ها و نوشته‌های آموزش سواد پایه برای کودکان دارید به ما بگویید.

مطالعات  پرلز (PIRLS) و بررسی سواد خواندن و درک مطلب در کودکان

مطالعات پرلز (PIRLS) و بررسی سواد خواندن و درک مطلب در کودکان

مطالعات پرلز (PRIL)  یکی از حوزه‌های پژوهشی است که به نحو موثری می‌تواند نگاه ما را به خواندن تغییر داده و به سمت انگاره‌های معنامحور ببرد. مطالعات بین المللی پرلز یک قسمت از حوزه های مورد بررسی انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که مشخصاً به بررسی و ارزیابی سواد خواندن در دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌پردازد. آزمون‌های پرلز به فاصله هر پنج سال بین کشورهای گوناگون برگزار می‌شود.

کشور ما هم در سه نوبت در این آزمون بین المللی شرکت نموده که البته با تاسف باید گفت، در هر سه مرحله تقریباً جزو آخرین کشورها در این زمینه شناخته شدیم و این نشان‌دهنده مشکلات اساسی ما در این زمینه است. این آزمون‌ها مبتنی بر تعریف خاصی از «سواد خواندن» تهیه می‌شود. تلقی مطالعات پرلز از خواندن براساس جدیدترین تحقیقات در زمینه سواد خواندن، شکل گرفته است. در نوشته حاضر تلاش می‌شود تا این تلقی از سواد خواندن به صورت خلاصه معرفی گردد. به باور نگارنده استفاده از این نگاه در حوزه سواد خواندن می‌تواند بسیاری از مشکلات آموزشی ما در این زمینه را برطرف کند.

آموزش سواد خواندن به کودکان

اهمیت آموزش سواد خواندن به کودکان

امروزه در قرن بیست و یکم معنای سواد نسبت به گذشته گستردگی بی‌سابقه‌ای یافته است. سخن گفتن از حوزه‌های مختلف سواد مثل سواد عاطفی، سواد رسانه و... نشان می‌دهد مفهوم سواد، دچار تغییرات بنیادینی گشته است. اما علی رغم این گستردگی کماکان آموزش سواد خواندن از مهم‌ترین بخش‌های سوادآموزی به شمار رفته و یکی از اهداف اساسی آموزش ابتدایی آموزش سواد خواندن به کودکان است.

لذت آموزش از راه ادبیات

لذت آموزش از راه ادبیات

یک: آواورزی با سی بی لک
کسی نیست که بگوید چرا؟

عضویت در کانال تلگرام