اپلیکشن‌های سوادآموزی

اپلیکیشن‌ها برای کودکان سرگرم‌کننده و انگیزاننده هستند. در این‌جا Reading Rocket بهترین اپلیکیشن‌های آموزشی که تمرین‌هایی برای یادگیری مهارت‌های پایه (شامل بیداری به چاپ، فونیکز، هجی کردن، دایره‌ی واژگان، درک مطلب و نوشتن) را ارائه می‌دهند، معرفی کرده است. به جز این‌ها، اپلیکیشن‌هایی برای کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی، ADHD و اختلالات طیف اوتیسم معرفی شده‌اند که به کودکان در نظم دادن به کارها و تعیین اهداف روزانه، زبان و ارتباطات و تنظیم عاطفی کمک می‌کند.

اپلیکیشن‌ها برای کودکان سرگرم‌کننده و انگیزاننده هستند. در این‌جا Reading Rocket بهترین اپلیکیشن‌های آموزشی که تمرین‌هایی برای یادگیری مهارت‌های پایه (شامل بیداری به چاپ، فونیکز، هجی کردن، دایره‌ی واژگان، درک مطلب و نوشتن) را ارائه می‌دهند، معرفی کرده است. به جز این‌ها، اپلیکیشن‌هایی برای کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی، ADHD و اختلالات طیف اوتیسم معرفی شده‌اند که به کودکان در نظم دادن به کارها و تعیین اهداف روزانه، زبان و ارتباطات و تنظیم عاطفی کمک می‌کند.

عضویت در کانال تلگرام