فارسی آموز نخودی ۱ | آموزش زبان فارسی

فارسی آموز نخودی ۱ | آموزش زبان فارسی
فارسی آموز نخودی ۱ کتاب خواندن
فارسی آموز نخودی ۱ کتاب کارورزی
نخودی و نهنگ الفبا
راهنما و افزوده‌های فارسی آموز نخودی ۱
درباره کتاب

فارسی آموز نخودی ۱ به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى ياد مى دهد. در اين مجموعه، کودکان زبان آموزى پايه را به شيوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند.

در اين شيوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نياز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنياى شاد و شيرين کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند.

فارسى آموز نخودى ۱ : از پيش دبستان تا دبستان

آموزش خلاق از پيش از دبستان آغاز مى شود. کودک با شنيدن داستان هاى کوتاه و زيبا و تصويرهاى گيرا به دنيايى سرشار از شادى و لذت گام مى گذارد.

ما به مربيان مهدکودک ها و آمادگى ها مى گوييم: فارسى آموز ادبى را به کلاس هاى خود ببريد و داستان هاى کوتاه نخودى را براى کودکان بخوانيد.

آن ها مى پرسند: فارسى آموز ادبى؟ آموزش الفبا پيش از دبستان؟

ما مى گوييم: به کودکان الفبا ياد ندهيد! براى آن ها داستان هاى کوتاه نخودى را بخوانيد. کودکان گوش مى دهند و تصويرها را تماشا مى کنند. آن ها از داستان لذت مى برند و از شما مى خواهند که بارها و بارها براى شان بخوانيد. سپس خود داوطلب مى شوند داستان ها را بيان کنند. شنيدن و بيان کردن، گام هاى نخست در آموزش سوادند.

آن ها مى گويند: ما براى بچه ها کتاب داستان مى خوانيم و قصه هم مى گوييم، فارسى آموز ادبى چه امتيازى دارد؟

ما مى گوييم: داستان بخوانيد و قصه هم بگوييد. اما فارسى آموز ادبى را نيز به کلاس ببريد. متن هاى آن کوتاه است و ماجراهاى شخصيتى واحد به نام نخودى را بيان مى کند. زبان آن ساده است و واژه ها هدفمند گزينش شده اند. به همين سبب، کودک راحت تر مى تواند داستان شخصيتى کوچک و دوست داشتنى همچون خود را بيان کند. اين توانمندى به او اعتماد به نفس مى دهد. کودک در بيان دوباره ى داستان، از تخيل خويش کمک مى گيرد و واژه ها يا جمله هايى را از خود به داستان مى افزايد. اين تمرين، قدرت تخيل کودک را تقويت مى کند. داستان ها مايه ى طنز دارند و به کودکان شادى مى بخشند. لذت از داستان، در آن ها انگيزه ى آموختن سواد را دوچندان مى کند.

در کنار هر متن داستانى فارسی آموز نخودی ۱ واژه هايى همراه با تصوير آمده اند. کودک با بازشناسى تصويرها، دامنه ى شناخت از پيرامون خود را افزايش مى دهد.

در پايان کتاب کارورزى، شمارى داستان نيمه تمام وجود دارد که بزرگسالان براى کودکان مى خوانند و آن ها با تخيل خود داستان را به پايان مى رسانند. بدين سان، کودکان پيش دبستانى با اعتماد به نفس، ذهن خلاق و شوق بسيار، در حالى که در بيان واژها، عبارت ها و جمله ها و تصوير خوانى توانمندتر شده اند، به پيشباز کلاس اول مى روند.

فارسی آموز نخودی ۱

فارسى آموز نخودى ۱  به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى ياد مى دهد. در اين مجموعه،

کودکان زبان آموزى پايه را به شيوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند.

در اين شيوه، نخودى مهربان کتاب فارسی آموز نخودی ۱ به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نياز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنياى شاد و شيرين کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند.

در شيوه ى آموزش خلاق کودک محور، نخودى دنياى شاد و شيرين کودکى را با داستانک هايى بامزه پيوند مى زند تا کودک، دنياى بازى را کشف کند. هر کودکى که دنياى بازى را کشف کند، خودش و دنياى بزرگ پيرامونش را بيشتر مى شناسد.

در اين روش، نخودى کوچک کوچک، آموزش را ساده کرده است، چون او مى داند که کودکان دنياى ساده را بهتر و بيشتر مى فهمند و در اين دنياى ساده، احساس آرامش و آسايش بيشترى دارند.

نخودى با حروف الفبا دوست است. او کوشش مى کند اين دوستى را گسترش دهد و همه ى کودکانى را که مى خواهند فارسى بياموزند، با اين زبان دوست کند.

يادمان باشد، درست آموختن زبان، پايه ى آموزش دانش هاى ديگر است.

new nike air max 2019

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام