خواندن و کودکان بیش فعال و دارای اختلالات یادگیری

کارهایی که والدین می توانند انجام دهند تا خواندن را برای کودک دارای اختلالات یادگیری خود لذت بخش تر کنند. وادار کردن کودک مبتلا به اختلالات «بیش فعالی/کمبود توجه» یا اختلالات یادگیری (مثل خوانش پریشی)، برای رسیدن به اهداف خواندن در مدرسه، مانند کشیدن دندان می ماند.

بیش فعالی و پریشانی حواس در او، آن قدر زیاد است که نمی تواند آنقدر بنشیند که حتی چند صفحه از کتاب را بخواند و اگر تواناییش برای نگهداری اطّلاعات ضعیف باشد، یا حافظه ی کوتاه مدّتش دچار نقص باشد، دنبال کردن روند داستان برایش بسیار طاقت فرسا خواهد بود. 

کتاب هایی انتخاب کنید که در حد توانایی خواندن کودکتان باشد

از کودک بخواهید که چند صفحه ی نخست کتاب جدیدش را با صدای بلند برایتان بخواند. اگر در هر صفحه بیش از پنج اشتباه داشت، روشن است که خواندن این کتاب به تنهایی برای او خیلی سخت است. اگر نمی دانید چه کتاب هایی برای او مناسب است، از آموزگارش راهنمایی بخواهید.

از نشریات ویژه ی کودکان استفاده کنید

یک کتاب کامل ممکن است کودکی را که مشکل تمرکز دارد بترساند، ولی یک نشریه ویژه ی کودکان جایگزین ساده تر و بهتری است.   

به دنبال بهترین زمان و مکان باشید

خیلی از خانواده ها برنامه ریزی می کنند که وقتی کودکشان آماده ی رفتن به رختخواب است، تمرین خواندن داشته باشند. غافل از آن که اگر اثر داروهای کودک (اگر دارو مصرف می کند) تا آن زمان از بین رفته باشد، کودک نمی تواند تمام تلاشش را بکند. در یک محل ساکت و کمی زودتر از خواب این کار را انجام دهید، تا او بتواند تمرکز کند. 

با هم بخوانید

با کودکتان در خواندن همراهی کنید تا به او کمک کنید بهتر تمرکز کند. به نوبت هر کدام یک صفحه یا یک بند را بخوانید (بسته به اینکه قدرت تمرکز و توانایی کودکتان چقدر است). یک علامت یا نشان گر به کودک کمک می کند که خط را دنبال کند و آن را گم نکند. 

هر روز مرور کنید

کودکان مبتلا به اختلالات «بیش فعالی/کمبود توجه» گاهی در به یاد آوردن ترتیب رخدادهای داستان دچار مشکل می شوند. پس از این که کودکتان فصلی را خواند، از او بخواهید برایتان توضیح دهد که چه اتفاقی افتاد. می توانید حرف هایش را سریع یادداشت کنید و روز بعد پیش از آن که به سراغ فصل بعدی بروید، آن ها را با او مرور کنید.

از ضبط صوت استفاده کنید

خواندن او را با استفاده از کتاب قصه های نوار دار (موجود در کتاب خانه ها و بیشتر کتاب فروشی ها) تقویت کنید. با دیدن و شنیدن کلمات کتاب، متمرکز ماندن برای او آسان تر می شود. با ضبط کردن صدایش بر روی نوار، به ماندگاری توجه او کمک کنید. با این کار او احساس می کند که به جای خواندن دارد نقش بازی می کند، همچنین می تواند نوارش را به خواهر یا برادر کوچکترش بدهد.

آموزک در رابطه با این مقاله، کتاب‌های زیر را پیشنهاد می‌دهد

نویسنده
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on س., 05/14/2013 - 11:21