کودک فیلسوف لیلا

داستان لیلا اقتباسی از داستان لیزا نوشته متیو لیپمن بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان است.

لیزا کتابی است که در برنامه درسی دانشگاه مونتکلیر نیوجرسی برای پایه‌های هفتم تا نهم تألیف شده است. اما داستان لیلا به نحوی تدوین شده است که بتواند در کلاسهای درس مدارس ایران تدریس شود .به عبارت دیگر زبان داستان ، عناصر فرهنگی و ارزش های اخلاقی ،محل وقوع داستان و شخصیت های داستان کاملا ایرانی شده اند.داستان این کتاب، داستان بلندی است که قهرمان اصلی آن فردی به نام لیلا است که در مدرسه و به همراه دوستان و برخی معلمانشان کندوکاوهای فلسفی را شکل می‌دهند و تلاش می‌کنند به مکاشفاتی فلسفی دست یابند. ویژگی اصلی این داستان کندوکاوهای اخلاقی‌ای است که شخصیت های داستان عموماً با آن درگیرند.

air max 90 essential sale