آموزش حرف د به کودک + تصویر و ویدیو

برای آموزش حرف د به کودکان می‌توان از تصویرها و شعرهایی بهره گرفت که در آن‌ها از کلمه‌هایی با حرف د استفاده شده‌ است. این ابزارها در قالب روش‌هایی خلاق و آسان است برای استفاده والدین و آموزگاران تا آن‌ها بتوانند حرف د را ساده‌تر به کودکان بیاموزند.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود؛ اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش حروف الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف د به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای د

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «د ـد» از گروه واک‌های زبان‌دندانی، بسته و گویا است.هنگام دمش واکی، تارآواها می‌ارزند، با رسیدن دمش به دهان، نوک و بخش پیشین زبان به تاج و مبانه دندان‌های پیشین بالا می‌چسبد و سپس به بیرون رانده می‌شود.

روش نخست آموزش حرف د، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم. 

تصویر ساده‌ی د

آموزش حرف د

روش دوم آموزش د، استفاده از اشیا

دومین روش استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً د اول دوچرخه یا د اول درخت

د مثل دوچرخه

آموزش حرف د

روش سوم آموزش د، استفاده از روش لوباخ

سومین روش ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و  فارسی آموز نخودی موجود هستند.

آموزش الفبا به روش لوباخ

اموزش الفبا به روش لوباخ

اموزش حرف د

روش چهارم آموزش د، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف د شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف د در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

حرف د

حرف د

روش پنجم آموزش د، استفاده واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

دال

آموزش دال

جدول شکل‌های گوناگون حرف د

«د» از گروه نویسه‌های دو ریختی است.

«ـد» چسبان مانند بدن

«د» ناچسبان مانند بادام

انواع نوشتاری حرف د

اموزش حرف دال

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف د

این ویدیو بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

ساده‌ترین روش آموزش حرف د برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
مقاله آموزش حرف د به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. برای آموزش به کودک خود وقت بگذارید و حروف الفبای فارسی را به درستی آموزش دهید.

آموزش حرف د از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
اگر آموزش از طریق شعر، نماکارت‌های با کیفیت، ویدیو‌های آموزشی (کارتون) و داستان باشد، کودک درک بهتری از مطالبی که یاد می‌گیرد خواهد داشت. آموزش حرف د را با روش‌های خلاقانه‌‌ی آموزشی در این مقاله مطالعه کنید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف د کمک می‌‌کند؟
آموزش صحیح حروف الفبای فارسی امری ضروری برای هر کودکی است. معلمان و آموزگاران با استفاده از مقاله آموزش حرف د می‌توانند با روش‌های مختلف آموزشی آشنا شوند و با به کارگیری این روش‌ها در تدریس، کودک برای یادگیری مشتاق‌تر خواهد بود.
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 04/12/2021 - 15:53